Κυριακή, 9 Μαΐου 2021
greek turkish
Προξενείο Αδριανούπολης
Αρχική arrow Οι Αρχές Μας arrow Προξενείο Αδριανούπολης arrow Νέα arrow Μέτρα πρόληψης λόγω COVID 19 – Προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα από συνοριακό σημείο ελέγχου Κήπων και αεροπορικών συνδέσεων

Μέτρα πρόληψης λόγω COVID 19 – Προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα από συνοριακό σημείο ελέγχου Κήπων και αεροπορικών συνδέσεων

Τετάρτη, 05 Μαΐου 2021

5.5.2021

Ι. Από τις 20 Μαρτίου 2021,  προβλέπεται η επανάληψη της  αεροπορικής σύνδεσης με την Τουρκία. Ωστόσο, εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση εισόδου στην ελληνική επικράτεια υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, πλην (εφόσον πρόκειται για αεροπορική σύνδεση) των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.

ΙΙ. Οι κάτοχοι τίτλων παραμονής ή βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης («μπλε βεβαιώσεων») των οποίων η ισχύς έχει παραταθεί δύνανται να εισέρχονται κατ΄εξαίρεση στην χώρα.

IIΙ. Η είσοδος στην Ελλάδα, μέσω αεροπορικών συνδέσεων και του συνοριακού σημείου ελέγχου Κήπων, επιτρέπεται μόνο για:
α) Έλληνες πολίτες, κατόχους ελληνικών αδειών διαμονής καθώς και πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα
β) Οδηγούς φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων
γ) Πολίτες τρίτων χωρών για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις, κατόπιν σχετικής άδειας της αρμόδιας Προξενικής Αρχής στην οποία υπάγονται ανάλογα με τη νόμιμη διαμονή τους.

Α. Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια για τις ως άνω κατηγορίες επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση προσκόμισης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για COVID-19 με την μέθοδο PCR, που  έχει γίνει εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.
Η βεβαίωση της διάγνωσης θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα και να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου που θα εισέλθει στην Ελλάδα.

Οι οδηγοί φορτηγών και τα παιδιά κάτω των 5 ετών εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης αρνητικής διαγνωστικής εξέτασης στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κήπων.

Β. Οι εισερχόμενοι στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την φόρμα PLF μέχρι και 24 ώρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους.
Η φόρμα αυτή συμπληρώνεται μέσω της πλατφόρμας travel.gov.gr καθώς και της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών https://www.mfa.gr (Protocol for Arrivals in Greece).
Η απόδειξη συμπλήρωσης της φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα θεωρείται αναγκαία για την είσοδο στη χώρα.

Γ. Οι εισερχόμενοι στην χώρα έως τις 14 Μαΐου 2021 υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ΄οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF, για επτά (7) ημέρες εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα οπότε ο χρονικός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα.

Δ. Εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του COVID-19, η διέλευση μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου Κήπων είναι δυνατή καθημερινώς μόνον από τις 07:00 έως τις 23:00.

Ε. Πρόσωπα που εισέρχονται στην Ελλάδα για τις απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις και στη συνέχεια εξέρχονται αυτής, δεν μπορούν να επανεισέλθουν στην Ελλάδα έως και τις 14 Μαΐου 2021.

ΣΤ. Έλληνες πολίτες και  κάτοχοι ελληνικής άδειας διαμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα και εξέρχονται της ελληνικής Επικράτειας, υποχρεούνται 24 ώρες πριν την έξοδο τους από την Ελλάδα να συμπληρώσουν το PLF με τα στοιχεία του προορισμού και τις ημερομηνίες που θα βρίσκονται στο εξωτερικό. Εφόσον επιθυμούν  να επανεισέλθουν στην Ελλάδα υποχρεούνται να συμπληρώσουν 24 ώρες πριν την επανείσοδό τους στην Ελλάδα επιπρόσθετο PLF με τις ημερομηνίες και τις λεπτομέρειες επανεισόδου τους στην Ελλάδα,  μέσω της διαδικτυακής πύλης: https://travel.gov.gr