Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
greek turkish
Αρχική arrow Visas

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Το Προξενείο της Ελλάδος στην Αδριανούπολη, προκειμένου ναδιευκολύνει τους αιτούντες θεώρηση, έχει αναθέσει τη συλλογή αιτήσεων θεωρήσεωνκαι βιομετρικών στοιχείων στην VFS Global.

Κάθε αιτών θεώρηση μπορεί να υποβάλει την αίτησή του στο Κέντρο Θεωρήσεων (Murat Mah. Talatpaşa Cad. No 80 Kat 1 (EdirneTicaret ve Sanayi Odası) Edirne). Το επιπλέον κόστος του τέλους εξυπηρετήσεωςκαταβάλλεται απ’ ευθείας στη VFS Global και ανέρχεται σε 20 Ευρώ.

Εναλλακτικώς, μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε την αίτηση θεωρήσεως, κατόπιν προκαθορισμένης συναντήσεως (R/V) στο Προξενείο της Ελλάδος στην Αδριανούπολη.

Oι περιοχές δικαιοδοσίας του Προξενείου Αδριανούπολης είναι: Αδριανούπολη, Σαράντα Εκκλησιές και Ραιδεστός.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο +90284 2355804, +90284 2355864 κατά τις εργάσιμεςημέρες και ώρες 9:00 - 16:00 ή αποστέλλοντας μας e-mail στο ##0

Το Προξενείο στην Αδριανούπολη δέχεται κοινό για ζητήματα θεωρήσεων καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-13:00, κατόπινπροκαθορισμένου ραντεβού.

Για την λήψη ραντεβού καλέστε από 09:30 έως 12:30 στο0284-2355804.

Η διεύθυνση του Προξενείου μας είναι :

Şükrüpaşa Mah. Shock. 123, No. 2

Edirne, Τurkey

Οι αιτήσεις για θεωρήσεις Σένγκεν μπορούν να υποβληθούν και σε διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία (περιοχή Αδριανούπολης, Σαράντα Εκκλησιών, Ραιδεστού).