Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
greek english
Ανακοίνωση Η Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Προξενικό Γραφείο θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Announcement: Announcement regarding arrivals from foreign countries to Greece

Ιθαγένεια

Αίτηση Απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας

Το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο είναι αρμόδιο για την λήψη, αξιολόγηση και προώθηση αιτήσεων αλλοδαπών ομογενών, μονίμων κατοίκων Η.Β., για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, την απόφαση επί των οποίων λαμβάνει το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά κύριο λόγο, δύο είναι οι οδοί μέσω των οποίων δύναται ο ενδιαφερόμενος να αιτηθεί την Ελληνική Ιθαγένεια: