Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
greek english
Ανακοίνωση Η Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Προξενικό Γραφείο θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Announcement: Announcement regarding arrivals from foreign countries to Greece

Συχνές Ερωτήσεις

1. Μπορώ να ταξιδεύσω στο Ηνωμένο Βασίλειο με ελληνικό δελτίο ταυτότητας;

Μπορείτε, εφόσον έχει εκδοθεί μετά το 2006, φέρει λατινικούς χαρακτήρες και βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών (Home Office) από την 1η Οκτωβρίου2021 δεν θα γίνονται δεκτά ως ταξιδιωτικά έγγραφα οι εθνικές ταυτότητες των πολιτών κ-μ ΕΕ/ΕΟΧ και Ελβετίας. Ανωτέρω ρύθμιση δεν θα ισχύει τουλάχιστον έως τις 31.12.2025 για πολίτες σε οποίους έχει αποδοθεί καθεστώς Settled ή Pre-settled.

Σε κάθε περίπτωση, σας συστήνουμε να είστε κάτοχοι ισχυρού διαβατηρίου.

2. Πρόκειται να εγκατασταθώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι πρέπει να γνωρίζω;

Εξ όσων γνωρίζουμε, πιθανότατα θα χρειασθείτε ισχυρό διαβατήριο, πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου και ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης. Ωστόσο,  για πληρέστερη εικόνα περί της βρετανικής νομοθεσίας, παρακαλούμε  να συμβουλευθείτε την βρετανική κυβερνητική ιστοσελίδα www.gov.uk. Παράλληλα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθελοντική Ομάδα Στήριξης και Ενημέρωσης Ελλήνων Μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο «Ο Άγιος Φανούριος», η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.

3. Μπορώ να εκδώσω εδώ το ποινικό μου μητρώο;

Η Πρεσβεία δεν αναζητά αποσπάσματα ποινικού μητρώου.

Οι ελληνικές προξενικές Αρχές αναζητούν αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ελληνικού ποινικού μητρώου μόνον στις περιπτώσεις που είναι αρμόδιες να εκδώσουν τελική διοικητική πράξη για το αναφερόμενο στο ποινικό μητρώο πρόσωπο.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (π.χ. χρήση αντιγράφου ποινικού μητρώου στην Ελλάδα ή κατάθεσή του σε προξενική Αρχή άλλου κράτους με σκοπό τη μετανάστευση), η αναζήτηση του αντιγράφου ποινικού μητρώου γίνεται χωρίς τη μεσολάβηση των ελληνικών προξενικών Αρχών. Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον να το αναζητήσει εκ μέρους σας από τις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Ποινικού Μητρώου.

4. Ο λογιστής μου ζητάει πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας για χρήση στην Εφορία. Από πού θα το λάβω;

Η Πρεσβεία δεν εκδίδει πιστοποιητικά κατοικίας για φορολογική χρήση. Για να μεταφερθείτε στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, απαιτείται να προσκομίσετε στην Δ.Ο.Υ. σας P60 ή Certificate of Tax Residence από το HMRC, επικυρωμένο και μεταφρασμένο. Για την επικύρωση (APOSTILLE) επιλέξτε www.gov.uk/get-document-legalised. Για την μετάφραση θα χρειασθεί να απευθυνθείτε είτε στην Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Αθήνα, είτε σε κάποιον ανεγνωρισμένο μεταφραστή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

5. Μπορώ να εκδώσω Πιστοποιητικό μόνιμου κάτοικου εξωτερικού για τραπεζική χρήση;

(Απαλλαγή από φόρο τόκων καταθέσεων σε συνάλλαγμα ή εξαγωγή συναλλάγματος)

Το Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Λονδίνου δεν εκδίδει πλέον πιστοποιητικά μονίμου κατοίκου για τραπεζική χρήση.

6. Πως λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Σύστημα Προγραμματισμού Ραντεβού;

Για να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική υπηρεσία προγραμματισμού ραντεβού θα πρέπει αρχικά να εγγραφείτε καταχωρώντας τα προσωπικά σας στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας.

Μετά την αρχική εγγραφή η πρόσβαση στην υπηρεσία πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής των στοιχείων: λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και κωδικός πρόσβασης. Με την είσοδο σας στο σύστημα μπορείτε να δείτε τα προγραμματισμένα ραντεβού σας, να τα επαναπρογραμματίσετε ή να τα ακυρώσετε.

Ο λογαριασμός σας είναι αυστηρά προσωπικός και δεν θα πρέπει να γνωστοποιήσετε τα στοιχεία πρόσβασης σε τρίτο πρόσωπο. Πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον προγραμματισμό ραντεβού του κατόχου του ή/και προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του (π.χ. ανήλικα τέκνα).

Το Προξενικό Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμών ή/και προγραμματισμένων ραντεβού σε περίπτωση αδυναμίας ταυτοποίησης του κατόχου του ή ελλιπής καταχώρησης στοιχείων του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η εγγραφή στην υπηρεσία συνοδεύεται με αποδοχή της δήλωσης ότι «Με ατομική μου ευθύνη, σύμφωνα και με τις οικίες διατάξεις του Ν.1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ως άνω υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή».

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα  με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

7. Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να προσέλθω στο Προξενικό Γραφείο σε προγραμματισμένο ραντεβού;

Αν το ραντεβού σας προγραμματίστηκε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πρέπει να το ακυρώσετε, με χρήση των προσωπικών σας κωδικών, για να μπορέσει να διατεθεί σε κάποιον άλλο πολίτη. Η επιλογή ακύρωσης μπορεί να συμβεί μέχρι 24 ώρες πριν.

Αν το ραντεβού σας έχει προγραμματιστεί έπειτα από απευθείας συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα θα πρέπει να ενημερώσετε μέσω email τουλάχιστον 24 ώρες πριν.

8. Τι πρέπει να κάνω αν χρειάζομαι άμεσο ραντεβού ή αν δεν μπορώ να βρω ραντεβού μέσω του συστήματος;

Σε αυτήν την περίπτωση ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε μέσω email στο grgencon.lon@mfa.gr ή στο email του αρμόδιου τμήματος του Προξενικού Γραφείου περιγράφοντας αναλυτικά και τεκμηριωμένα τον επείγοντα χαρακτήρα του αιτήματός  σας.

9. Πόσο κοστίζει η έκδοση διαβατηρίου;

Για διαβατήρια ενηλίκων το κόστος ανέρχεται στο ισότιμο σε λίρες των 84,40 Ευρώ, ανάλογα με την ισοτιμία τρέχοντος μηνός. Μπορείτε να δέιτε αναλυτικά την Προξενική Διατίμηση.

Για διαβατήρια ανηλίκων:

(α) έως 14 ετών: το κόστος ανέρχεται στο ισότιμο σε λίρες των 73,60 Ευρώ, ανάλογα με την ισοτιμία τρέχοντος μηνός. Μπορείτε να δέιτε αναλυτικά την Προξενική Διατίμηση.
(β) άνω των 14 ετών:  το κόστος ανέρχεται στο ισότιμο σε λίρες των 84,40 Ευρώ, ανάλογα με την ισοτιμία τρέχοντος μηνός. Μπορείτε να δέιτε αναλυτικά την Προξενική Διατίμηση.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή γίνεται με μετρητά.

10. Σε πόσο καιρό θα παραλάβω το διαβατήριό μου;

Ο χρόνος παραλαβής των νέων διαβατηρίων από το Προξενικό Γραφείο υπολογίζεται σε διάστημα περίπου 4 - 6 εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

11. Πώς θα παραλάβω το διαβατήριό μου;

Η παραλαβή διαβατηρίου στο Προξενικό Γραφείο γίνεται από τον αιτούντα ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν (ο οποίος προσκομίζει το διαβατήριο ή την αστυνομική του ταυτότητα), από Δευτέρα έως Παρασκευή (13.00 – 16.30), χωρίς να απαιτείται ραντεβού.  Σημειώνεται ότι κατά την παραλαβή είναι απαραίτητη η προσκόμιση της σχετικής απόδειξης κατάθεσης και τυχόν παλαιό διαβατήριο προς ακύρωση.

12. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση κλοπής/απώλειας ταυτότητας ή διαβατηρίου;

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου ή της ταυτότητας στο Η.Β., ο κάτοχος πρέπει να προσέλθει στην πλησιέστερη ελληνική προξενική αρχή (Δευτέρα –Παρασκευή, 09.30-14.30, χωρίς ραντεβού) και να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να ενημερωθεί άμεσα η Ελληνική Αστυνομία και να ακυρωθεί για λόγους ασφαλείας το έγγραφο. Η δήλωση είναι δωρεάν.

Ειδικώτερα σε περίπτωση κλοπής του διαβατηρίου, θα πρέπει αρχικά να υποβάλετε άμεσα δήλωση στην πλησιέστερη βρετανική αστυνομική αρχή, λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση την οποία θα προσκομίσετε στη συνέχεια στο Προξενικό Γραφείο.

Στην περίπτωση που δεν έχετε άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης, θα πρέπει να συνοδεύεστε από μάρτυρα -  ενήλικο Έλληνα υπήκοο (που θα προσέλθει με το ισχύον διαβατήριο ή την ταυτότητά του), προκειμένου να βεβαιώσει τα στοιχεία σας.

13. Πώς μπορώ να λάβω Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο;

Η έκδοση προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων αφορά μόνο στις περιπτώσεις κλοπής - απώλειας διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών, μη μονίμων κατοίκων Ηνωμένου Βασιλείου και όχι στις περιπτώσεις μη εγγεγραμμένων ή μη τακτοποιημένων ληξιαρχικά προσώπων, για την τακτοποίηση των οποίων πρέπει να ακολουθείται η συνήθης διαδικασία εγγραφής πριν την έκδοση διαβατηρίου.

Στην περίπτωση που, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το Προξενικό Γραφείο, κριθεί σκόπιμη η έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου, τούτο δεν δύναται να εκδοθεί πέραν των 48 ωρών προ της ημερομηνίας ταξιδιού. Ο δικαιούχος πρέπει να φέρει εκτυπωμένο εισιτήριο,  δύο φωτογραφίες και, σε περίπτωση που δεν έχει στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης, χρειάζεται να συνοδεύεται από Έλληνα μάρτυρα οποίος θα συντάξει σχετική υπεύθυνη δήλωση ταυτοπροσωπίας.

Εάν ο δικαιούχος είναι βρέφος, τότε, πέραν του εκτυπωμένου εισιτηρίου και των δύο φωτογραφιών, απαιτείται η Αγγλική και Ελληνική ληξιαρχική πράξη γεννήσεως καθώς και η φυσική παρουσία και των δύο γονέων.

14. Ποια η διαφορά μεταξύ πληρεξουσίου – εξουσιοδότησης? Τι χρειάζομαι?

Το πληρεξούσιο αποτελεί συμβολαιογραφικό – δημόσιο έγγραφο, συντάσσεται σε συγκεκριμένο τύπο  και είναι απαραίτητο για ορισμένες ενέργειες, όπως αγοραπωλησίες ακινήτων, αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς, διανομές περιουσιακών στοιχείων, συστάσεις και αποδοχές δωρεών και γονικών παροχών, ορισμένες δικαστικές υποθέσεις, εγγραφές ληξιαρχικών γεγονότων κ.α. Συνυπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο (εντολέα), τον Πρόξενο και -αν απαιτείται- τον μεταφραστή. H σχετική κατηγορία για ραντεβού είναι: «Συμβολαιογραφικές Πράξεις-Πληρεξούσια»

Η εξουσιοδότηση είναι ιδιωτικό έγγραφο – δήλωση, που συντάσσει με ευθύνη του ο ενδιαφερόμενος και αφορά τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων (συνήθως απλούστερων, π.χ. έκδοση κλειδαρίθμου στην Εφορία, παραλαβή εγγράφων από Υπηρεσία, εκπροσώπηση από δικηγόρο σε δικαστήριο εκτός Αρείου Πάγου). Το Προξενικό Γραφείο βεβαιώνει/επικυρώνει μόνο την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος. H σχετική κατηγορία για ραντεβού είναι: «Επικύρωση υπογραφής»

Ο δικηγόρος σας ή η Υπηρεσία στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι οι πλέον αρμόδιοι για να διευκρινίσουν και να επιβεβαιώσουν ποιος τύπος πληρεξουσιότητας είναι ο κατάλληλος για την διενέργεια των πράξεων που επιθυμείτε.