понеделник, 23 април 2018г
greek bulgarian
Посолство в София

Посланикът

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА
ГРИГОРИОС ВАСИЛОКОНСТАНДАКИС

Дипломатическа кариера

•    1986    Постъпва на работа в Дипломатическата служба, Аташе, Централна служба на Министерството на външните работи, (МВнР) Атина
•    1987-1989      Дипломатически кабинет на Заместник-министъра на външните работи, Централна служба на МВнР
•    1988  Трети секретар на Посолство
•    1989-1992 Дирекция „Двустранни отношения с Турция и Кипър”, Централна служба на МВнР, Атина
•    1992    Втори секретар на Посолство
•    1992-1996 Консул в Генералното консулство на Гърция в Истанбул
•    1995    Първи секретар на Посолство
•    1996-2000 Посолство на Гърция в Париж, Франция. Национален представител в „Режим за контрол на ракетните технологии” (MTCR), със седалище в Париж.
•    1999    Съветник на Посолство, ранг втори
•    1999 ноември – 2000 март – Преместване в Прищина, начело на първата гръцка мисия за наблюдение на мирния процес в Косово
•    2000-2001    Директор по обучение в Дипломатическата Академия, Централна служба на МВнР
•    2001    Съветник на Посолство, ранг първи
•    2001-2002 Начело на кабинета на Президента, Working Table, Демократизиране и човешки права, на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа (със седалище в Атина)
•    2002-2005    Брюксел, преместване в Международния секретариат на НАТО (DPAO), отговорен за отбранителното сътрудничество с Югоизточна Европа. Посредник в координационната група за сътрудничество на Югоизточна Европа (SEEGROUP)
•    2005-2007    Заместник-директор на „Дирекция двустранни отношения със САЩ и Канада”, Централна служба на МВнР
•    2007-2008    Директор „Дирекция двустранни отношения със САЩ и Канада”, Централна служба на МВнР
•    2008-2010    Генерален консул в Кайро, Египет
•   2010-2012    Заместник-директор на „Дирекция „Арабски страни и Среден изток”, Централна служба на МВнР
•    2012    Пълномощен министър
•    2013    Посланик на Гръцката Република в Румъния
•    2015    Пълномощен министър първи ранг
•    2016    Посланик на Гръцката Република в България

Отличия

•    Орден на почетния легион (Франция)
•    Командир на Кръста на Свети Марко (Орден на Гръцката православна патриаршия в Александрия)
•    Командир на Кръста на Света Екатерина (Орден на Манастира ”Света Екатерина” в Сина)
•    Голям Командир на Ордена на Феникса (Гръцка Република)

Научна квалификация

•    Атински университет, право, Юридически факултет
•    Университет Harvard, школа по управление JFK, Семинар Средна кариера, „Политическо-военно сътрудничество и решаване на конфликти”

Езици: Английски, френски, италиански

Семейно положение: Женен за Параскеви Мантзиара и баща на 26годишен син.

CURRICULUM   VITAE

GRIGORIOS  VASSILOCONSTANDAKIS
Born in Athens, 29.5.1955


Career

•    1986-Joints the Diplomatic Service, Attaché, MFA, Athens
•    1987-1989-Cabinet of the Undersecretary of State, MFA
•    1988-Promoted to Third Secretary
•    1989-1992-Directorate of bilateral relations with Turkey and Cyprus, MFA
•    1992-Promoted to Second Secretary
•    1992-1996-Consul at the General Consulate of Greece in Istanbul, Turkey
•    1995-Promoted to First Secretary
•    1996-2000-Embassy of Greece in Paris, France. National Representative in the Paris based “Missile Technology Control Regime” (MTCR)
•    1999-Promoted to Second Counsellor
•    1999 November - 2000 March- Detached in Pristina as Head of the First Greek Monitoring Mission of the Peace Process in Kosovo
•    2000-2001-Director of Studies and Training Services of the Diplomatic Academy, MFA
•    2001-Promoted to First Counsellor
•    2001-2002-Head of Chairman’s Office, Working Table I on  Democratization and Human Rights of the Stability Pact for Southeastern Europe (Athens based)
•    2002-2005-Brussels, Seconded to NATO’s International Secretariat (DPAO), responsible for Defence Cooperation with Southeastern Europe. Facilitator of  the Southeastern Europe Security Steering Group (SEEGROUP)
•    2005-2007-Directorate  of bilateral relations with the US and Canada  as Deputy Director, MFA
•    2007-2008-Head of the same Department, MFA
•    2008-2010-Consul General in Cairo, Egypt
•    2010-2012-Deputy Director of the Directorate for the Arab World and the Middle East, MFA
•    2012-Promoted to Minister Plenipotentiary
•    2013-Ambassador of the Hellenic Republic to Romania
•    2015-Promoted to Minister Plenipotentiary of First Rank

Decorations

•    Officier de l’Ordre National du Merite (France)
•    Commander of the Saint Mark Cross (Order of the Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria)
•    Commander of the Saint Catherine Cross (Order of the Monastery of Saint Catherine at Sinai)
•    Grand Commander of the Order of  Phoenix (Hellenic Republic)

Studies

•    Athens University, Faculty of Law
•    Diplome d’ études Superieures, Institut Francais d’Athènes
•    Harvard University, JFK School of Government, Mid-career
Seminar on Civil-Military Cooperation and Conflict Resolution.

Languages : English, French, Italian

Marital status : Married to Paraskevi Mantziara and father of a 26 year old sonFacebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

RSS 2.0