вторник, 16 октомври 2018г
greek bulgarian
Посолство в София

Консулски Отдел в София

Адрес: Evlogi Georgiev 103., Sofia 1504, Bulgaria
Тел.: (003592) 9691753, 9691755, 9691758 
Fax: (003592) 9461772
Ε-mail:

Приемно време:
От понеделник до петък 9:30 – 13:15, с изключение на официалните почивни дни в Гърция.

Обслужването на заинтересованите става след уговорена по телефона среща за издаване на гръцки паспорти, съставяне на пълномощни и други нотариални актове, актове по гражданско състояние и въпроси, свързани с казармата (издаване на удостоверение за постоянно жителство в чужбина).

Последна промяна Friday, 12 May 2017