Τρίτη, 24 Απριλίου 2018
Η Ελλάδα στη Βραζιλία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Επικύρωση γνησίου υπογραφής σε εξουσιοδότηση, υπεύθυνη δήλωση, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση

Επικύρωση γνησίου υπογραφής σε εξουσιοδότηση, υπεύθυνη δήλωση, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση

Επικύρωση γνησίου υπογραφής σε εξουσιοδότηση, υπεύθυνη δήλωση, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
α) επικύρωση γνησίου υπογραφής σε εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση

Για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει το διαβατήριο ή την ταυτότητά του.

Κόστος: 10 Ευρώ για επικύρωση υπογραφής Έλληνα  ή υπηκόου Ε.Ε., 30 Ευρώ για επικύρωση υπογραφής  υπηκόου τρίτης χώρας
β) του γνησίου της υπογραφής του μεταφραστή
Επικυρώνεται το γνήσιο της υπογραφής του ορκωτού μεταφραστή.
Κόστος: 30 Ευρώ ανά μετάφραση ορκωτού μεταφραστή
γ) επικύρωση ακριβούς αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου
Απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου εγγράφου
Κόστος: 10 Ευρώ για επικύρωση ακριβούς αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 02 Δεκέμβριος 2014

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση