Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

Διαβατήρια

Η έκδοση διαβατηρίων πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας (Χίου 8, Καισαριανή, T.K. 161 21, τηλ. 210 7298000).

Για την έκδοση νέου διαβατηρίου, οι Αρχές μας στο εξωτερικό παραλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για να ενημερωθείτε για το στάδιο επεξεργασίας της υποβληθείσας αίτησής σας πατήστε εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σας γνωρίζουμε ότι:

α) οι δικαιούχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να προγραμματίζουν την έκδοση ή την ανανέωση  διαβατηρίου, στο εξωτερικό,  τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη του καθώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες.

β) οι κάτοχοι διαβατηρίου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης έως και ένα έτος πριν από τη λήξη του.

γ) η παράδοση των διαβατηρίων δεν γίνεται στους δικαιούχους απευθείας αλλά στις Αρχές (Γενικά  Προξενεία, Προξενεία και Προξενικά Γραφεία) μέσω των οποίων οι δικαιούχοι αιτήθηκαν την έκδοση ή την ανανέωση  διαβατηρίων.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019