Sunday, 17 November 2019
Greece in Poland arrow Embassy Newsarrow International Greek Language Day - 9.2.2018 (in Polish)

International Greek Language Day - 9.2.2018 (in Polish)

Friday, 09 February 2018

Republika Grecji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Generalny Sekretariat dla Greków Zagranicą

Dzień Języka Greckiego - 9 luty 2018r.

Język grecki jest duszą, duszą cywilizacji. Wszechprzenikającą się duszą, która rozpraszając się na całej Ziemi oraz rozchodząc się po wielu innych językach, odzwierciedla historię ludzkości. I jak bez światła nie ma życia, tak bez języka nie ma cywilizacji. W tym języku śpiewał Homer, w tym języku nauczali starożytni tragediopisarze, w tym języku pisali współcześni poeci. W tym języku człowiek próbował stworzyć system prawny, aby wszyscy ludzie mogli współistnieć ze sobą i w ten sposób narodziła się Demokracja. W tym języku człowiek rozwinął filozofię, naukę, sztukę. Nawet dzisiaj, gdy jakiś język traktuje o filozofii, nauce lub sztuce, zapożycza słowa z języka greckiego. Gdyby pewnego dnia, z jakiegoś powodu, greckie słowa zdecydowały się odejść, nie tylko Grecy nie mogliby myśleć i rozmawiać. We wszystkich językach, szczególnie w dziedzinach takich jak filozofia i nauka, zapadłaby ciemność. Ponieważ język grecki jest światłem, światłem cywilizacji. Jest światłem całej duszy.

Tekst: Vangelis Iliopoulos
Kandydat do nagrody Andersena 2018
Ambasador Książki dla dzieci i młodzieży

Top