Saturday, 21 September 2019
Greece in Poland arrow Embassy Newsarrow Job vacancy - concierge (in Polish)

Job vacancy - concierge (in Polish)

Monday, 08 January 2018

O G Ł O S Z E N I E

Ambasada Republiki Greckiej w Warszawie ogłasza nabór jednego (1) pracownika na stanowisko portiera - dozorcy (jako personel lokalny, na podstawie umowy o pracę na czas określony), w tutejszej Ambasadzie. Okres zatrudnienia wynosi dwa (2) lata z możliwością przedłużenia.

Kandydaci na w/w stanowisko powinni posiadać następujące kwalifikacje:

a)    stałe miejsce zamieszkania w Polsce,

b)    mieścić się w przedziale wiekowym: 21 - 60 lat. Mężczyźni posiadający obywatelstwo greckie powinni mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej lub zgodnie z prawem z niej zwolnieni,

c)    znać język polski, grecki i angielski,

d)    mieć odpowiednie doświadczenie zawodowe,

e)    posiadać kwalifikacje fizyczne, niezbędne do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku i gdy będzie to wymagane być dyspozycyjnym, ze względu na charakter wykonywanej pracy, na elastyczny czas pracy.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie podania i życiorysu w języku greckim u p. Despoina Ipioti w Ambasadzie Grecji w Warszawie, ul. Górnośląska 35 w dni robocze od 10.00 do 14.00, osobiście, faksem nr 0048 22622 94 64 lub e-mailem na adres , najpóźniej do 19 stycznia 2018r.

Top