Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρέσβης

Ο Πρέσβης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ευάγγελος Τσαούσης του Ιωάννη

Σπουδές:
Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υπηρεσιακή πορεία:

1985     Ακόλουθος Πρεσβείας, Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων με χώρες Ε.Ε, ΥΠΕΞ   
1986     Προαγωγή σε Γραμματέα Πρεσβείας Γ’
1991     Πρόξενος, Γενικό Προξενείο Ιερουσαλήμ
1991     Προαγωγή σε Γραμματέα Πρεσβείας Β’
1993     Προαγωγή σε Γραμματέα Πρεσβείας Α’
1994     Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ραμπάτ, Μαρόκο
1996     Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού, ΥΠΕΞ
1997     Προαγωγή σε Σύμβουλο Πρεσβείας Β’
1999     Διεύθυνση Εθιμοτυπίας
1999     Προαγωγή σε Σύμβουλο Πρεσβείας Α’
2000     Γενικός Πρόξενος, Γενικό Προξενείο Βαρκελώνης
2004     Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, ΥΠΕΞ
2005     Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάϊρο, Αίγυπτος
2008     Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού, ΥΠΕΞ
2010     Δ1 Διεύθυνση, ΥΠΕΞ
2011     Προαγωγή σε Πληρεξούσιο Υπουργό Β’
2014     Προαγωγή σε Πληρεξούσιο Υπουργό Α’
2015     Πρέσβης της Ελλάδος στην Πολωνία

Ξένες Γλώσσες:

Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά

Οικογενειακή κατάσταση:

Έγγαμος, πατέρας δύο θυγατέρων

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2015