Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στην Πολωνία arrow Η Ελλάδα και η Πολωνίαarrow Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Η ελληνική Ομογένεια στη χώρα ανέρχεται σε 3.000 άτομα περίπου, από τα οποία το ήμισυ είναι εγκατεστημένο στην πόλη Wroclaw της Ν.Δ. Πολωνίας.

Οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά  και στον τομέα του πολιτισμού, στα πλαίσια προγραμμάτων επιστημονικών ανταλλαγών και εκατέρωθεν υποτροφιών.

Λειτουργούν έδρες ελληνικών σπουδών  στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και στο Πανεπιστήμιο του Πόζναν.  Αρχαία ελληνική διδάσκεται και στα 11 κρατικά Πανεπιστήμια της χώρας. Η νεοελληνική διδάσκεται ως ξένη γλώσσα και σε επίπεδο διδασκαλείων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Συνδεθείτε μαζί μας το facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση