Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στην Πολωνία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου Εξωτερικού για Στρατολογική χρήση

Προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου Εξωτερικού για Στρατολογική χρήση

Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος 2014

Χορήγηση πιστοποιητικού μόνιμου κατοίκου εξωτερικού για στρατολογική χρήση, απαιτούμενα δικαιολογητικά


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΩΤΗ: 
ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ  ΜΟΝΙΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΜΕΝΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 11 ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ H ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


1.   Πιστοποιητικό γεννήσεως από το Δήμο. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Προξενείο)
2.   Αναλυτικά Πιστοποιητικά Σπουδών από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε βαθμίδος και για  κάθε εκπαιδευτικό έτος. Εάν ο ενδιαφερόμενος συνεχίζει να σπουδάζει, απαιτείται σχετική βεβαίωση.
3.   Βεβαίωση για τα συντάξιμα έτη των  γονέων του ενδιαφερομένου ή του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα (από ZUS ή άλλο ασφαλιστικό φορέα). Ενδιαφέρουν όλα τα έτη μέχρι την ενηλικίωση του ενδιαφερομένου. Εάν στο μεσοδιάστημα οι γονείς ήταν άνεργοι απαιτείται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης εργασίας (Urząd Pracy). Εάν οι γονείς είναι ελεύθεροι επαγγελματίες απαιτούνται τα εκκαθαριστικά της εφορίας για όλα τα έτη μέχρι την ενηλικίωση του ενδιαφερομένου.
4.   Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały) τόσο για τον ενδιαφερόμενο όσο και για τους γονείς.
5.   Ταυτότητα ή διαβατήριο του ενδιαφερομένου και των γονέων.
Επίσης, οποιαδήποτε  άλλα  έγγραφα και δικαιολογητικά, οποία μπορούν  να  αποδείξουν την ιδιότητα του  μονίμου  κατοίκου εξωτερικού, όπως  τα συμβόλαια αγοράς σπιτιού, συμβάσεις δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια, αντίγραφα πάσης φύσεως λογαριασμών (ρεύματος, τηλεφωνίας) κλπ., σε περίπτωση που τα υπ΄αριθμόν 2.έως και 5 δικαιολογητικά δεν επαρκούν για την απόδειξη της μόνιμης διαμονής.ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ:
ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ,  ΟΠΟΙΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 11 ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Η ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


1. Πιστοποιητικό γεννήσεως από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένος στην Ελλάδα ο ενδιαφερόμενος (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Προξενείο).
2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały) του ενδιαφερομένου.
3. Ταυτότητα ή διαβατήριο.
4. Εφ’ όσον εργαζόταν ένα μέρος της περιόδου ή καθ’ όλη την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό,  βεβαίωση για τα συντάξιμα έτη (από ZUS ή άλλο ασφαλιστικό φορέα). Εάν ήταν για κάποιο διάστημα άνεργος, απαιτείται σχετική βεβαίωση από αρμόδια Διεύθυνση Εργασίας (Urząd Pracy). Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας απαιτούνται τα εκκαθαριστικά της εφορίας.
5. Σε περίπτωση σπουδών πτυχίο, καθώς και αναλυτική βεβαίωση σπουδών, όπου φαίνονται οι εξετάσεις που έχει δώσει.
Επίσης, οποιαδήποτε  άλλα  έγγραφα και δικαιολογητικά μπορούν  να  αποδείξουν την ιδιότητα του  μονίμου  κατοίκου εξωτερικού,  όπως  τα συμβόλαια αγοράς σπιτιού, συμβάσεις δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια, αντίγραφα πάσης φύσεως λογαριασμών (ρεύματος, τηλεφωνίας) κλπ.,  σε περίπτωση που τα υπ΄αριθμόν 2 έως και 5 δικαιολογητικά δεν επαρκούν για την απόδειξη της μόνιμης διαμονής.


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΤΗ:
ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΟΠΟΙΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Η ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:


1.   Πιστοποιητικό γεννήσεως από το Δήμο, όπου ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος στην Ελλάδα (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Προξενείο).
2.   Βεβαίωση για τα συντάξιμα έτη (από ZUS). Εάν στο μεσοδιάστημα ο ενδιαφερόμενος  ήταν άνεργος, απαιτείται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Εργασίας (Urząd Pracy). Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, απαιτούνται τα εκκαθαριστικά της εφορίας για όλα τα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος.                                                             3.    Ταυτότητα ή διαβατήριο
4.   Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały)ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ:


ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ,  ΟΠΟΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗN ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 11 ΕΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ, ΣΠΟΥΔΑΣΕ  Η ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ AΝΩΤΕΡΑ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ


Όλα τα δικαιολογητικά της Πρώτης Περίπτωσης και επιπλέον αναλυτικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα.

Επισήμανση:
Εάν για κάποιο διάστημα ο ενδιαφερόμενος διέμενε στο εξωτερικό και σε άλλη χώρα εκτός από  Πολωνία,  απαιτείται πιστοποιητικό από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή στη χώρα που διέμενε (θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο).
Επίσης, για πληρέστερη ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε με την νεοϊδρυθείσα Υπηρεσία Τηλεφωνικής Υποστήριξης Στρατολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,  στα τηλέφωνα:
0030 213 150 1636
0030 213 150 1637
0030 213 150 1638
0030 213 150 1639
0030 213 150 1640

Το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας είναι στην διάθεσή σας για την παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων και πληροφοριών για τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ανυπότακτου. Συνδεθείτε μαζί μας το facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση