Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρέσβης

Πρέσβυς: Κωνσταντίνος Ορφανίδης, Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2016