Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
Η Ελλάδα στο Κατάρ arrow Περί της Πρεσβείαςarrow Εργάσιμες ώρες του προξενικού γραφείου της Πρεσβείας

Εργάσιμες ώρες του προξενικού γραφείου της Πρεσβείας

ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ:     ΚΥΡΙΑΚΗ- ΠΕΜΠΤΗ

με ραντεβού στέλνοντας email στο

• Εξουσιοδοτήσεις

• Υπεύθυνες δηλώσεις

• Επικυρώσεις εγγράφων από Κατάρ

• Γνήσιο υπογραφής

ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ:  στέλνοντας email στο

Ελληνικά διαβατήρια (ανανεώσεις/ νέες εκδόσεις/κλπ.)

Ληξιαρχικές πράξεις ( γάμου/γέννησης/κ.α.)

Πιστοποιητικά

Συμβολαιογραφικά πληρεξούσια

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA)

Οι αιτήσεις θεωρήσεων εισόδου C-VISA (Schengen) για την Ελλάδα κατατίθενται στον εξωτερικό πάροχο που συνεργάζεται  με την Αρχή μας «VFS GLOBA

Για πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο www.vfsglobal.com/Greece/Qatar/ ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της  “VFS Global” (+974 4423 1156).

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020