Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

Τμήματα Πρεσβείας

-Πρεσβεία (διμερείς σχέσεις, ευρωπαϊκά θέματα)

-Προξενικό Γραφείο(προξενικές εργασίες για Ελληνες του Κατάρ, δηλ. έκδοση ή ανανέωση ελληνικών διαβατηρίων, πιστοποιητικά, πληρεξούσια, γάμοι, εγγραφή νεογεννήτων, στρατολογικά κ.α., ως  και θεωρήσεις εισόδου σε ξένους)

-Γραφείο Ακολούθου Αμυνας (θέματα αμυντικής συνεργασίας).

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 02 Δεκεμβρίου 2014