Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πρεσβεία Ντόχας

Δ/νση: P.O.Box 15721 Doha-Qatar
Τηλ.: (00974) 44128150
Fax: (00974) 44128160
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 00974 33950119
Ε-mail:

Πρέσβυς: Ελένη Μιχαλοπούλου

Προξενικό Γραφείο Ντόχας

Δ/νση: P.O.Box 15721 Doha-Qatar
Τηλ.: (00974)  44128158 44128159.
Fax: (00974) 44128172
Ε-mail:

Διευθύνων:

Γραφείο Ακολούθου Αμυνας

Δ/νση: P.O.Box 15721 Doha-Qatar
Τηλ.: (00974)  44128174
Fax:   (00974)  44128174
Ε-mail:

Ακόλουθος Άμυνας: Κυριάκος Δημητράκουλας Σμήναρχος

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020