Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη
866 Second Avenue, 13th Floor
New York, NY 10017-2905
USA
+1 212 888 6900
+1 212 888 4440