Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
greek turkish
Αρχική arrow Visas

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να διευκολύνει τους αιτούντες θεώρηση, έχει αναθέσει τη συλλογή αιτήσεων θεωρήσεων και βιομετρικών στοιχείων στo Kosmos Vize στις περιοχές της Κωνσταντινούπολης και της Τραπεζουντας και στη VFS Global στην Περιοχή της Προύσας.

Κάθε αιτών θεώρηση μπορεί να υποβάλει την αίτησή του στο κοντινότερο Κέντρο Θεωρήσεων, είτε στο Kosmos Vize, είτε στη VFS Global. Tο επιπλέον κόστος του τέλους εξυπηρετήσεως καταβάλλεται απ’ ευθείας στο Κosmos Vize και στη VFS Global και ανέρχεται σε 20 Ευρώ.

Εναλλακτικώς, μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε την αίτηση θεωρήσεως, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, στην οδό Turnacıbaşı Sok. 22, Beyoğlu, 34433.

Για να δείτε εάν εμπίπτετε στην Περιοχή Δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου της Κωνσταντινούπολης παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Το Γενικό Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη δέχεται κοινό για ζητήματα θεωρήσεων (εθνικές θεωρήσεις τύπου D και θεωρήσεις τύπου C) κάθε Τρίτη 9.30 - 13:00, κατόπιν ραντεβού.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο +90 212 393 8290/1/2/4 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-16:00 ή αποστέλλοντας  e-mail στο ##0 ή στο ##2.

Οι Γεωργιανοί και Ουκρανοί πολίτες κάτοχοι βιομετρικών διαβατηρίων απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση θεώρησης Schengen.

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει του Κώδικα Θεωρήσεων όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών, που υπόκεινται σε καθεστώς έκδοσης θεώρησης εισόδου, οφείλουν να έχουν θεώρηση εισόδου προκειμένου να εισέλθουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι αιτήσεις για θεωρήσεις Σένγκεν μπορούν να υποβληθούν και σε διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία (περιοχή Κωνσταντινούπολης και της Τραπεζούντας και περιοχή Προύσας).