Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019
greek english
Αρχική arrow Η Ελλάδα και η Αυστραλία arrow Πολιτιστικές και Μορφωτικές Σχέσεις

Πολιτιστικές και Μορφωτικές Σχέσεις

Η δυναμική παρουσία της ελληνικής ομογένειας στο σύνολο σχεδόν της αυστραλιανής Επικράτειας και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, εκφράζεται μέσα από τη λειτουργία Κοινοτήτων και πλειάδας συλλόγων και σωματείων. Επισημαίνεται επίσης η λειτουργία ευάριθμων ελληνικών ΜΜΕ, έντυπων και ραδιοφωνικών. Η παρουσία ομογενών Πανεπιστημιακών, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών, επιστημόνων και επιχειρηματιών αναδεικνύει το σφρίγος του επιτόπιου ελληνισμού σε παναυστραλιανή κλίμακα, σε όλα τα επίπεδα.

Η πολιτιστική, μορφωτική και εκπαιδευτική συνεργασία Elλλάδος-Αυστραλίας εδράζεται στη Μορφωτική Συμφωνία που υπεγράφη στην Καμπέρα στις 20/11/1979. Η συμφωνία αυτή αναφέρεται σε θέματα παιδείας/εκπαίδευσης, διευκόλυνσης της διδασκαλίας της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, πολιτισμού, αθλητισμού και συνεργασίας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης των δυο χωρών. Βάσει της εν λόγω Συμφωνίας, εκπονήθηκαν περιοδικά μνημόνια εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των Πολιτειών της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Βικτωρίας και της Νότιας Αυστραλίας.

Η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας αποτελεί κορυφαία στόχευση και προτεραιότητα. Τα τελευταία δυο έτη επιτεύχθηκε ο στόχος της συμπερίληψης της εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στο, υπό διαβούλευση, αυστραλιανό σχολικό Curriculum F10 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γυμνασιακής εκπαίδευσης στην ίδια κατηγορία εκμάθησης με άλλες ξένες γλώσσες. Η αναβάθμιση αυτή συνεπάγεται ότι η ελληνική θα μπορεί στο εξής να επιλέγεται και από μαθητές που δεν έχουν ήδη, εκ των προτέρων, βασικές της γνώσεις / υπόβαθρο. Άρα, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας θα γίνει εφεξής προσιτή σε ευρύτερες ομάδες μαθητών χωρίς απαραίτητα ελληνική καταγωγή ή γνώση.

Η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον τομέα της εκπαίδευσης, έχοντας την ευθύνη της λειτουργίας πολύ επιτυχημένων σχολείων. Λειτουργούν επίσης, επιτυχώς, πρότυπα ομογενειακά σχολεία στις Πολιτείες της Βικτώριας, της Νότιας και της Δυτικής Αυστραλίας.

Στην Αυστραλία, λειτουργούν Έδρες και προγράμματα ελληνικών σπουδών και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε Πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα, στην Πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ υφίσταται, από το 1983, Έδρα ελληνικών σπουδών. Στην Πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας, στο Πανεπιστήμιο Flinders, υπάρχει το Κέντρο ΛΟΓΟΣ για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας. Στην Πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, στο Πανεπιστήμιο Notre Dame, υφίσταται, από το 1999, πρόγραμμα ελληνικών Σπουδών, ενώ στην Πολιτεία της Βικτώρια, στο Πανεπιστήμιο La Trobe, λειτουργεί το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών.

Ελληνική Κοινότητα

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014