Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
greek english
Προξενείο Πέρθης

Βιογραφικό

Ο Πρόξενος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ

Γεννηθείς στην Αθήνα, στις 14.09.1976

Επαγγελματική εμπειρία

2015-   Πρόξενος της Ελλάδας στην Πέρθη
2014    Προαγωγή σε Γραμματέα Πρεσβείας Α’
2013    A4 Διεύθυνση Τουρκίας στο Yπουργείο Εξωτερικών
2012    Προαγωγή σε Γραμματέα Πρεσβείας Β’
2008    Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο
2008    Προαγωγή σε Γραμματέα Πρεσβείας Γ’
2006    Ακόλουθος Πρεσβείας στο Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών
2006   Ακόλουθος Πρεσβείας στη Γ1 Δ/νση Εξωτερικών Σχέσεων της ΕΕ στο Υπουργείο Εξωτερικών
2005    Πρεσβεία της Ελλάδας στο Μόσχα
2005  Υποψήφιος Ακόλουθος Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Εκπαίδευση

2005    Πτυχίο του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
2003    Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνές Δίκαιο, Διεθνή Οικονομικά και Διπλωματική Ιστορία στη Διπλωματική Ακαδημία της Βιέννης.
2003    Διεθνείς Σπουδές στην École Nationale d´Administration στο Παρίσι
2003    Διεθνείς Σπουδές στη Διπλωματική Ακαδημία της Μόσχας
2000     Πτυχίο «Magister der Philosophie» στις Βυζαντινές/Νεοελληνικές Σπουδές και στη Γενική Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης.
1997 – 1998    Σπουδές στο Iνστιτούτο Oθωμανικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Birmingham.
1994    Γερμανική Σχολή Αθηνών. Ελληνικό και γερμανικό απολυτήριο.

Γλωσσικές γνώσεις

Μητρικές γλώσσες:    Ελληνική, Γερμανική
Άριστες γνώσεις:       Αγγλική, Γαλλική
Πολύ καλές γνώσεις:     Ιταλική
Καλές γνώσεις:             Ρωσική


Οικογενειακή Κατάσταση


Έγγαμος, μ’ έναν υιό