Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019
greek english
Γενικό Προξενείο Αδελαΐδας

Τμήματα

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Γιώργος Ψιάχας Γενικός Πρόξενος Επικεφαλής Αρχής
Αθανάσιος Μουρούσιας
Υποπρόξενος Οικονομικός διαχειριστής, συμβολαιογραφικά, δικαστικά, νομικά, αλληλογραφία
Βασίλειος Γεωργίου Διοικητικός Γραμματέας A΄ Διαβατήρια, Θεωρήσεις (βίζες), Επικοινωνίες, Ιστοσελίδα, Βιβλίο Υλικού
Γεώργιος Μίχος Διοικητικός Γραμματέας A΄ Ληξιαρχικά, Στρατολογικά, Πιστοποιητικά, Ιθαγένεια, Πολιτογραφήσεις, Μετοικεσίες, Θεωρήσεις υπογραφών, Επικυρώσεις, Αρχείο
Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019