Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
greek english
Γενικό Προξενείο Μελβούρνης

Τμήματα

Προσωπικό Γενικού Προξενείου και αρμοδιότητες

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
κ. Δημήτριος Μιχαλόπουλος Γενικός Πρόξενος
κα Γεωργία Μπότσιου Θεωρήσεις/Στρατολογία
κα Παρασκευή Παπαδήμα


Διαβατήρια +613 98664524
κα Μαρία Γιδαράκου

Πληρεξούσια
ΠΠΦ (Πιστοποιητικά Πάσης Φύσεως) 
Δικόγραφα
Μετοικεσίες
κ. Δημήτριος Tσιλίκης

Οικονομική Διαχείριση
κα Αικατερίνη Δούκα Γραμματεία Πληροφορίες Ληξιαρχικά
κ. Γεώργιος Ξάνθης
Οδηγός
Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 05 Ιανουάριος 2018
Greece all time classic
Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0