Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
greek english
Γενικό Προξενείο Σύδνεϋ
Αρχική arrow Οι Αρχές μας arrow Γενικό Προξενείο Σύδνεϋ arrow Νέα arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΥΔΝΕΫ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΥΔΝΕΫ

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ, στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση με προσωπικό ‘fieldworkers’ για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις (ISF/Borders &Visa),  προκηρύσσει μία θέση  για πρόσληψη επιτόπιου προσωπικού για διάστημα έξι (6) μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του τμήματος θεωρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

Να είναι 21 έως 60 ετών,

Να είναι μόνιμοι κάτοικοι ή να διαμένουν στην Νέα Νότια Ουαλία,

Να κατέχουν πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή να έχουν την ιδιότητα φοιτητή σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα,

Να διαθέτουν γνώσεις χειρισμού Η/Υ,

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί επιθυμητό προσόν

Τυχόν πρόσθετα προσόντα, π.χ. προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, ευελιξία για εργασία εκτός ωραρίου, εξοικείωση με διεθνές περιβάλλον, θα συνεκτιμηθούν.

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβληθούν έως και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14.00 μμ. στο Γενικό Προξενείο – Level 2/219-223 Castlereagh Street, Sydney  NSW 2000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση , έως τις 5:00 μμ.

Οι  επικρατέστεροι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 προκειμένου να προσέλθουν ενώπιον τριμελούς Επιτροπής για προσωπική συνέντευξη.

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις πρέπει να τιτλοφορούνται «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΥΔΝΕΫ» και τυχόν απαιτούμενη επικοινωνία των υποψηφίων με το Γενικό Προξενείο θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης

Επίσης, εντός των αιτήσεων θα πρέπει να αναφέρεται αριθμός κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση του ενδιαφερόμενου/νης.