Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Καμπέρρα
Αρχική arrow Οι Αρχές μας arrow Πρεσβεία της Ελλάδος στην Καμπέρρα arrow Νέα arrow Ανακοίνωση - Πρόσκληση Παρουσιασης Στρατευσιμων

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Παρουσιασης Στρατευσιμων

Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοινώνεται ότι οι άρρενες, γεννημένοι το έτος 2001 (στρατεύσιμοι της κλάσεως 2022) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής το διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2019 έως και 01 Απριλίου 2019.

Όσοι διαμένουν στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.  Κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου, βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ (εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ) , βεβαίωσης ΑΜΚΑ (εκδίδεται από το διαδικτυακό τόπο www.amka.gr), και εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης ταυτοπροσωπίας τους.

Επίσης οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά, κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους.

Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και μόνο, υποβάλλουν επιπρόσθετα ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση. Τα ξενόγλωσσα  πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα με Apostille και επίσημα μεταφρασμένα.

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr) αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής, πληκτρολογώντας το Στρατολογικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (εφόσον διαθέτουν).

Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

(1) ενός μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής

(2) δύο μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής

(3) τριών μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες/ διευκρινήσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Πρεσβεία ή την αρμόδια Προξενική Αρχή.