Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
greek english
Αρχική arrow Visas

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Το Προξενείο της Ελλάδος στην Πέρθη είναι η αρμοδία Αρχή για να παραλάβει την αίτηση σας α) για χορήγηση Θεώρησης Σένγκεν, εάν διαμένετε στη  Δυτική Αυστραλία και ο κύριος προορισμός σας είναι η Ελλάδα ή η ηπειρωτική Γαλλία και β) για χορήγηση Εθνικής Θεώρησης για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών στην Ελλάδα.

Διευκρινίζεται ότι δύνασθε, επίσης, να υποβάλετε το αίτημά σας για χορήγηση θεώρησης στο Προξενείο της Ελλάδας στην Πέρθη, εφ' όσον έχετε σκοπό να διανύσετε το ίδιο χρονικό διάστημα σε διάφορα κράτη του χώρου Σένγκεν, δεδομένου ότι η πρώτη σας είσοδος στον ως άνω χώρο είναι η Ελλάδα ή η Γαλλία.

Το Προξενείο της Ελλάδας στην Πέρθη συνιστά στους πολίτες να προβαίνουν στην υποβολή αίτησης για χορήγηση θεώρησης ενάμιση (1,5) μήνα  πριν την ημερομηνία αναχώρησής τους.

Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για τη χορήγηση θεώρησης, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση ##0 προκειμένου να καθορισθεί σχετικό ραντεβού. Παρακαλείσθε, επίσης, όπως στο μήνυμά σας συμπεριλάβετε οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας, τον βασικό σας προορισμό στο χώρο Σένγκεν, την ημερομηνία αναχωρήσεώς σας, καθώς την υπηκοότητά σας.


Επισημαίνεται ότι οι αιτούντες Θεώρηση Σένγκεν ή Εθνική Θεώρηση  υποβάλλουν την αίτησή τους ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στο Προξενείο της Ελλάδας στην Πέρθη, κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού.

Η διεύθυνση του Προξενείου της Ελλάδος στην Πέρθη είναι η εξής:

Level 8, 16 St Georges Tce WA 6000

Τηλ.: 0061-(0)-8-93256608

Φαξ.: 0061-(0)-8-93252940

e-mail: ##0

Οι ώρες υποδοχής κοινού είναι καθημερινά από τις 10,00 π.μ. έως τις 14,00 μμ


Το Προξενείο της Ελλάδας στην Πέρθη έχει δικαιοδοσία στην Πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας.