Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

Επικοινωνία - Contact

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη-Permanent Mission of Greece to the United Nations
Διεύθυνση 866 Second Avenue, 13th Floor, New York, NY 10017-2905
USA
 
e-mail
Τηλέφωνο +1 212 888 6900
Fax +1 212 888 4440

Στείλτε ένα μήνυμα email σε αυτή την επαφή:

Προαιρετικά επιλέξτε:
Κωδικός ασφαλείας: Συλλαβισμός Συλλαβισμός