Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Παρουσία στον ΟΗΕ

Ελληνική παρουσία στ o σύστημα του ΟΗΕ & σε άλλα Όργανα- Οργανισμούς


Η Ελλάδα είναι ένα από τα 50 ιδρυτικά μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Στην άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής, η Ελλάδα έχει υποστηρίξει με συνέπεια την πολυμερή συνεργασία ως μέσο για την προώθηση της κατανόησης μεταξύ των μελών της διεθνούς κοινότητας και το συντονισμό της διαχείρισης διεθνών θεμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις διάφορες οργανώσεις και όργανα του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών:

Ad Hoc Committee on the Indian Ocean Member
Committee on Information Member
Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Member
Special Committee on Peacekeeping Operations
Membership
Intergovernmental l Oceanographic Commission Member
Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport Member
Economic Commission for Europe (UNECE) Member
Committee of experts on the Transport of Dangerous Goods and the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
Member
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Membership
Executive Board of United Nations Development Programme and United Nations fund for Population Activities (UNDP/UNFPA) Membership
Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Membership
UN Human Settlements Program (UN HABITAT)
Membership
Executive Committee of the International Campaign for the Establishment of the Nubia Museum in Aswan and the National Museum of Egyptian Civilization in Cairo Member
Global Environment Facility(GEF)
Member
Governing Body of International Labour Office (ILO)

Deputy Membership
Food and Agriculture Organization/ World Health Organization (FAO/WHO- Codex Alimentarius Commission) Member
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Member
International Civil Aviation Organization (ICAO)

Member
Universal Postal Union (UPU) Member
International Telecommunication Union (ITU) Member
World Meteorological Organization Member
International Maritime Organization (IMO) Member – (Mr Mitropoulos is elected  Secretary General  of the Council)
World Intellectual Property Organization (WIPO) Member (in both Paris and Bern Institutions)
International Fund for Agricultural Development (IFAD) Member
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Member
International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
Member
International Bank for Reconstruction and Development(IBRD)
Member
International Finance Corporation(IFC)
Member
International Atomic Energy Agency(IAEA)
Member
International Monetary Fund(IMF)
Member
International Criminal Court (ICC)
Member
World Tourism Organization(WTO)
Member
Executive Council of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
Membership

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 26 Οκτώβριος 2012

Join us on Facebook Follow @GRUN_NY

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

70 χρόνια UN

«ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ» Διεθνής Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής και Αθλημάτων

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση