Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019

Ευκαιρίες Εργασίας

Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης (Internship)

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή για διάστημα τριών (3) μηνών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι ή εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω εντατικού προγράμματος, να εργαστούν για την Αντιπροσωπεία σε συγκεκριμένα πεδία διεθνούς ασφάλειας, ανθρωπιστικών, οικονομικών, πολιτικών, διοικητικών και νομικών θεμάτων, να παρακολουθήσουν συναντήσεις στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και να αποκτήσουν  πρακτική εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη στην ηλεκτρονική διεύθυνση,


Ευκαιρίες εργασίας στα Ηνωμένα Έθνη

Τα ΗΕ εξουσιοδοτούνται από τις διάφορες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ να αυξήσουν τον αριθμό του προσωπικού από τις χώρες που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στη Γραμματεία των ΗΕ. Η Ελλάδα μόνο πρόσφατα κατόρθωσε να φθάσει στο ελάχιστο του προβλεπόμενου επιπέδου συμμετοχής. Η ελληνική κυβέρνηση ενθαρρύνει τη συμμετοχή Ελλήνων υπηκόων στις εθνικές εξετάσεις πρόσληψης των ΗΕ, προκειμένου να αυξηθεί η ελληνική συμμετοχή στα διάφορα επίπεδα διοίκησης του Οργανισμού και να ενισχυθεί ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της Γραμματείας.
Για να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στους εθνικούς διαγωνισμούς επιλέξτε το σύνδεσμο.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με άλλες ευκαιρίες εργασίας στα ΗΕ, επιλέξτε το σύνδεσμο.


Ευκαιρίες εργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών
Το Υπουργείο Εξωτερικών προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε έναν κρίσιμο και απαιτητικό  τομέα, αυτόν της προώθησης των διεθνών σχέσεων της χώρας.
Απευθύνεται σε νέες και νέους που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν την Ελλάδα στο εξωτερικό και συγχρόνως να γίνουν ο δίαυλος επικοινωνίας της χώρας μας με άλλους λαούς, ιδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή που οι κάθε μορφής επαφές μεταξύ των κρατών, των πολιτισμών, των οικονομιών, αυτών των ίδιων των ανθρώπων, είναι περισσότερο παρά ποτέ πυκνές.
Πέρα από τα γενικά προσόντα διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα για την εισαγωγή και τη σταδιοδρομία ποικίλλουν ανάλογα με τους Κλάδους υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2017