Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στο Κατάρ arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων

Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2017

Σας γνωστοποιούμε ότι εκδόθηκε η εν λόγω προκήρυξη που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση www.hellenicpolice.gr και στη διεύθυνση diavgeia.gov.gr με κωδικό ΑΔΑ: 7Μ35465ΧΘ7-ΥΝΘ.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση