Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Η Ελλάδα στο Κατάρ arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Πέμπτη, 24 Μάιος 2018

Σας γνωστοποιούμε ότι εκδόθηκε η εν λόγω προκήρυξη, που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση www.hellenicpolice.gr και στη διεύθυνση diavgeia.gov.gr με κωδικό ΑΔΑ: ΩΩΒ0465ΧΘ7-Ω1Ν. Επισημαίνεται ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 6η Ιουνίου 2018.