Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Διαβατήρια

Η έκδοση διαβατηρίων πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας (Χίου 8, Καισαριανή, T.K. 161 21, τηλ. 210 7298000).

Για την έκδοση νέου διαβατηρίου, η Πρεσβεία παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται στην παραπάνω Διεύθυνση. Το νέο διαβατήριο διακινείται υπηρεσιακά και αποστέλλεται στην Πρεσβεία. Επειδή όλη αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα, συνιστάται να ξεκινά η διαδικασία περί τους 5 μήνες πριν από τη λήξη καθενός διαβατηρίου.

Το κόστος για την έκδοση ανέρχεται σε 381 QR για τους ενήλικες (πενταετούς διάρκειας) και 332 QR για τους ανήλικους κάτω των 14 ετών (τριετούς διάρκειας).

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας, ο κάτοχος του κλαπέντος διαβατηρίου πρέπει αναφέρει την απώλεια στην πλησιέστερη αστυνομική ή προξενική αρχή (ομοίως σε περίπτωση ανεύρεσης του απωλεσθέντος διαβατηρίου). Οι ελληνικές αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα (για διάστημα έως και τρεις μήνες) για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου. Κατά την εν λόγω περίοδο έρευνας δεν εκδίδεται στον κάτοχο νέο διαβατήριο παρά μόνο εάν κριθεί αναγκαίο ο αιτών να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να λάβει ιατρική περίθαλψη.

Σε περίπτωση ανάγκης, προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα εκδίδονται από τις Ελληνικές προξενικές αρχές για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων υπηκόων.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2016