Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
greek english
Ανακοίνωση Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ελβετία θα παραμείνει κλειστή κατά την αργία της Καθαρής Δευτέρας, 19 Φεβρουαρίου 2018 Ανακοίνωση Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ελβετία θα παραμείνει κλειστή κατά την αργία της Καθαρής Δευτέρας, 19 Φεβρουαρίου 2018
Αρχική arrow Η Ελλάδα και η Ελβετία arrow Οικονομικές Σχέσεις

Οικονομικές Σχέσεις

Οικονομία της Ελβετίας. Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας-Ελβετίας

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

1A. Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη 2014. Γενικές πληροφορίες

Στοιχεία Οικονομίας Ελβετίας

Η  Ελβετία είναι χώρα με ελάχιστο εξωτερικό χρέος, υψηλή παραγωγικότητα, κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο, (υπερβαίνοντας αυτό των πλουσιοτέρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), χαμηλά ποσοστά ανεργίας και χαμηλό πληθωρισμό, από τα υψηλότερα στην Ευρώπη επίπεδα διαβίωσης και πολύ εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Η οικονομία της, από τις πλέον ανεπτυγμένες παγκοσμίως, βασίζεται παραδοσιακά στον τομέα των τραπεζικών και εν γένει χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η νευραλγική της θέση, στο κέντρο της ευρωπαϊκής ενδοχώρας, σε συνδυασμό με την πολιτική και νομισματική της σταθερότητα, έχει συντελέσει στην ανάδειξή της ως ένα από τα πλέον σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα παγκοσμίως. Αξίζει επίσης να επισημανθεί η εξαιρετική προστασία που απολαμβάνει ο αγροτικός τομέας (έχει τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις παγκοσμίως), παρά το γεγονός ότι απασχολεί λιγότερο από 5% του πληθυσμού.

Η διάρθρωση της ελβετικής οικονομίας χαρακτηρίζεται από τη δεσπόζουσα θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Η οικονομική και πολιτική σταθερότητά της, το λειτουργικό νομικό της σύστημα που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, οι εξαιρετικές υποδομές της, οι αποτελεσματικές κεφαλαιαγορές της, αλλά και οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές καθιστούν την Ελβετία πρώτη στον πίνακα  ανταγωνιστικότητας βάσει της Έκθεσης 2014-2015 του World Economic Forum (2η η Σιγκαπούρη, 3η η ΗΠΑ και 81η η Ελλάδα).Η ανάπτυξη της Ελβετίας στηρίζεται και στην εξωστρέφειά της, ειδικώς δε στα προϊόντα της φαρμακευτικής βιομηχανίας, που αφορούν σταθερά το 40-50% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας.  Οι εξαγωγές της χώρας αντιστοιχούν στο 85% του ΑΕΠ.

1B. Πρόσφατες εξελίξεις στην ελβετική οικονομία. Προβλέψεις για το 2016

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αλλά και μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως της Credit Suisse, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελβετικής οικονομίας το 2015 κυμαίνονται σε 0,8-0,9% και αντίστοιχα, 1,2-1,5% το 2016. Μια πραγματική οικονομική ύφεση θεωρείται απίθανη, παρά το ισχυρό ελβετικό φράγκο. Οι προβλέψεις είναι θετικές και αυτό οφείλεται στη συνεχιζόμενη ισχυρή εγχώρια οικονομία. Επίσης, πολλές εξαγωγικές εταιρείες λόγω του ισχυρού ελβετικού φράγκου προέβηκαν σε μείωση του περιθωρίου κέρδους τους με στόχο τη διατήρηση των μεριδίων τους στην αγορά. Πάντως μια απώλεια περιθωρίων κέρδους συνήθως συνοδεύεται με μια αργή αλλά σίγουρη μακροχρόνια αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Σύμφωνα με ανωτέρω εκτιμήσεις αναμένεται ότι το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί ελάχιστα,  στο 3,3%, το τρέχον έτος και στο 3,6-3,7% το 2016. Τέτοια αύξηση ανεργίας είναι πιθανό να επιβραδύνει και την αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης, ενώ αντίθετα, εισροή μεταναστών αυξάνει την τάση προς κατανάλωση. Εκτιμάται ότι η μετανάστευση θα συμβάλει στην αύξηση της κατανάλωσης κατά το επόμενο έτος κατά άνω του 1 δις φράγκα. Συνολικά, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1% το 2016 σε σύγκριση με το 2015 και ως εκ τούτου είναι μόνο ελαφρώς ασθενέστερη από ό, τι κατά το τρέχον έτος (1,1%).

Για το 2016, προβλέπεται αύξηση των εξαγωγικών επιδόσεων της οικονομίας  κατά 2% (μετά τη μείωση της τάξης του 0,5% το 2015). Το οικονομικό περιβάλλον αναμένεται να βελτιωθεί ιδίως στη ζώνη του ευρώ, ενώ κέρδη αναμένονται και από την συνεχή ανάπτυξη των ΗΠΑ η ζήτηση των οποίων σε ελβετικά προϊόντα αναμένεται και για το 2016 ισχυρή. Επιπλέον, η συναλλαγματική ισοτιμία για την εξαγωγική βιομηχανία, μεταξύ άλλων, χάρη στη διατήρηση των αρνητικών επιτοκίων από την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της αύξησης των εξαγωγών. Το δημογραφικό πρόβλημα με τη σταδιακή γήρανση του πληθυσμού και την επακόλουθη μείωση της προσφοράς εργασίας είναι ένας λόγος ανησυχίας. Με σταθερά την παραγωγικότητα της εργασίας στα επίπεδα που κινήθηκε τα τελευταία έτη απαιτείται εισροή 40.000 με 50.000 μεταναστών ετησίως και συμμετοχή τους στο εγχώριο εργατικό με αυξητικές μάλιστα τάσεις.

Τέλος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Credit Suisse η προσφορά εργασίας στον - πολύ σημαντικό και πλήρως διεθνοποιημένο - τομέα της υγείας θα αποτελέσει τον κλάδο με σταθερά υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και στα επόμενα χρόνια απαιτώντας μάλιστα αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, κάτι που δυνατόν να επιτευχθεί κυρίως χάριν των τεχνολογιών της πληροφορίας (π.χ. e-health), της βελτίωσης των οργανωτικών δομών και των κατάλληλων κινήτρων (π.χ. αύξηση του ανταγωνισμού στα νοσοκομεία).

ΙΙ. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1. Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας

Διμερείς Εμπορικές Ανταλλαγές Ελλάδας – Ελβετίας

Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Ελβετίας, πέραν του εν ισχύϊ κοινοτικού θεσμικού  πλαισίου, διέπονται από τις κατωτέρω διμερείς συμφωνίες:
- Αεροπορικές Γραμμές Α.Ν. 937/ΦΕΚ Α΄/95/20.04.1949 (Αθήνα, 26.05.1948)
- Συμφωνία Απαλλαγής Διπλής Φορολογίας Εισοδημάτων πλοίων ή αεροσκαφών (Αθήνα, 12.06.1962) Ν.4296/ΦΕΚ 70/27.05.1963.
- Συμφωνία αφορώσα τις διεθνείς οδικές μεταφοράς Ελλάδος-Ελβετίας (Αθήνα, 08.08.1970), Ν.Δ.945/ΦΕΚ 162/01.01.1971.
-  Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος (Βέρνη, 16.06.1983) Ν1502/ΦΕΚ192/28.11.1984.
- Την 27η Δεκεμβρίου 2011,  το υπογραφέν στη Βέρνη την 4η Νοεμβρίου 2010 Πρωτόκολλο μεταξύ Ελλάδας-Ελβετίας, το οποίο τροποποιεί την από 16ης Ιουνίου 1983 Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, ετέθη, δι’ ανταλλαγής εκατέρωθεν επιστολών, σε ισχύ. Κατόπιν πρότασης ελβετικής πλευράς προς το Υπουργείο Οικονομικών υιοθετήθηκε δι’ ανταλλαγής επιστολών, ερμηνευτικός κανόνας, αναφορικά με τη νέα διάταξη (παρ. 4, εδάφιο β΄ του Πρωτοκόλλου της ΣΑΔΦ) περί ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου να μην υφίσταται απόκλιση από τους κανόνες του ΟΟΣΑ. Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο  κυρώθηκε και από τις δύο πλευρές και ετέθη σε ισχύ την 17.01.2013, αλλά με αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων από 01.01.2012.

Πηγή: Ειδική Νομική Υπηρεσία (Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων)-Επεξεργασία Β4 Διεύθυνση

Διμερές Εμπόριο

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ελβετίας παρουσιάζει διαχρονικά πλεόνασμα υπέρ της Ελβετίας.

To 2014 οι ελληνικές εξαγωγές στην Ελβετία ανήλθαν σε 111,5 εκ. Ευρώ  σε σχέση με τα 115,6 εκ. Ευρώ το 2013, σημειώνοντας μικρή μείωση. Η συμμετοχή της χώρας μας στο σύνολο των εισαγωγών της Ελβετίας είναι εξαιρετικά χαμηλή. Το 2014 οι εισαγωγές μας από την Ελβετία ανήλθαν σε 464,5 εκ. ευρώ, παραμένοντας σταθερές σε σχέση με το 2013.

Σημαντικές κατηγορίες εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων είναι: φάρμακα, ελάσματα αλουμινίου, παρασκευάσματα διατροφής, ψάρια, τυροκομικά και λαχανικά παρασκευάσματα διατροφής, λάδια κινητήρων προς κατεργασία, τηλέφωνα, κλινοσκεπάσματα, μετρητές ηλεκτρισμού, παρθένο ελαιόλαδο, πλάκες, ταινίες, φύλλα από κράματα αργιλίου, τυριά, ελιές, πολυεστέρες, γυναικεία φορέματα.

Τα κυριότερα προϊόντα που εισάγουμε είναι: φάρμακα και φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, ωρολόγια, αεροσκάφη, κινητήρες.

Ελβετικό ενδιαφέρον υπάρχει για συνεργασία στους τομείς ενέργειας, βιοτεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, φαρμακευτικό τομέα, τραπεζικό τομέα και κλάδο τουρισμού.

To 2014 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορα η  Greek Gourmet & Wine Expo  στις 9-10 Οκτωβρίου στο Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf στη Ζυρίχη, υπό την αιγίδα της ελβετικής Πρεσβείας στην Αθήνα και της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βέρνη, καθώς και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελβετίας - Ελλάδας (SGCE). Η έκθεση έδωσε την ευκαιρία σε πιστοποιημένους Έλληνες παραγωγούς και εμπόρους ποτών και τροφίμων, να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους με στόχο την γνωριμία, τη διερεύνηση πιθανών επιχειρηματικών και εμπορικών συνεργασιών με άλλες εταιρείες, εμπορικούς αντιπροσώπους, εκπροσώπους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, και τη διείσδυση στην premium ελβετική αγορά.

3. Επενδύσεις

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το σύνολο των άμεσων ελβετικών επενδύσεων στην Ελλάδα ανήλθε το 2014 σε 1.176 εκ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2013, αλλά και το 2012, όταν ανήλθε σε 983,6 εκ. Ευρώ. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται περί τις 50 ελβετικές επιχειρήσεις, οι κυριότερες εκ των οποίων στον τομέα των φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών εργαλείων και μηχανημάτων, χημικών προϊόντων αλλά και της επενδυτικής τραπεζικής (Novartis, ABB, Danzas, Kuoni, Landis & Gyr, Nestlι, Publicitas, Roche, SGS, Suchard, Sulzer, Swiss, Credit Suisse, Banque Cantonale Vaudoise).

Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το σύνολο των άμεσων ελληνικών επενδύσεων στην Ελβετία ανήλθε το 2012 σε τα 500 εκ. Ευρώ περίπου. Οι ακόλουθες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων έχουν μεταξύ άλλων παρουσία στην Ελβετία: ARCHIRODON OLD PARTNERS, PIRAEUS BANK, COCA-COLA HELLENIK BOTTLING COMPANY S.A., M. J. MAILLIS S.A., δραστηριοποιούμενες στους κλάδους: κατασκευές, κτηματαγορά (Real Estate), χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, βιομηχανία και εμπόριο.

4. Τουρισμός

Οι αφίξεις τουριστών από την Ελβετία αυξάνονται διαρκώς τα τελευταία έτη. Το 2014 οι Ελβετοί τουρίστες, που επισκέφθηκαν την Ελλάδα έφθασαν τους 381.302, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23% σε σχέση με το 2013, κατά το οποίο ανήλθαν σε 346.568.

Πύλη Ελληνικού Εμπορίου AGORA :
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=64&clang=1


Ελληνικά Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια :
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=121

Ελληνικά Τελωνεία :
http://portal.gsis.gr/icisnetcms/getFile?ClazzName=com.unisystems.icisnet.cms.GeneralInformations&UID=10346592&MemberName=Upload&language=GR

Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου :
http://www.hepo.gr/

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών :
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx

Στατιστικά Στοιχεία Ελληνικών Εισαγωγών/Εξαγωγών :
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0902

Εκθέσεις στην Ελλάδα :
http://profile.helexpo.gr/profile/el/exhibitions%20catalogue

Ελβετικά Τελωνεία :
http://www.ezv.admin.ch/dienstleistungen/04051/index.html?lang=en

Εκθέσεις στην Ελβετία :
http://www.eventcockpit.ch/calendar

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 09 Δεκέμβριος 2015
Ακολουθήστε μας στο Twitter
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0