Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018
greek turkish
Προξενείο Αδριανούπολης
Αρχική arrow Οι Αρχές Μας arrow Προξενείο Αδριανούπολης arrow Νέα arrow Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιτόπιου εποχικού προσωπικού για το Τμήμα Θεωρήσεων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιτόπιου εποχικού προσωπικού για το Τμήμα Θεωρήσεων

Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψηεπιτόπιου εποχικού προσωπικού δύο (2) ατόμων για την ενίσχυση του τμήματος έκδοσης θεωρήσεων

Το Προξενείο της Ελλάδας στην Αδριανούπολη, στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση με προσωπικό “fieldworkers” για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις επιτόπιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, για την κάλυψη, αποκλειστικώς, εποχικών, επειγουσών ή και έκτακτων αναγκών του Τμήματος Θεωρήσεων της Αρχής μας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους στο ΤμήμαΘεωρήσεων του Προξενείου, το αργότερο έως την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 16:00 (πέρας εργασιών).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Προξενείο της Ελλάδας στην Αδριανούπολη (Διεύθυνση: Şükrüpaşa Mah. 123 Sok. No 2, Edirne), στις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:30 έως 16:00.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν με την αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και να πληρούν τα εξής προσόντα:

1. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι ή να διαμένουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του Προξενείου Αδριανούπολης

2. Να κατέχουν πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

3. Να κατέχουν άριστη γνώση της τουρκικής, καθώς και της αγγλικής ή γαλλική γλώσσας. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν

4. Να διαθέτουν άριστες γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή,

5. Να διαθέτουν σχετική εργασιακή εμπειρία στον τομέα θεωρήσεων

Υψηλός βαθμός εχεμύθειας, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, προσαρμοστικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν απαραίτητα προσόντα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Sismanoglio Megaro

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Tumblr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
RSS 2.0