Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
greek english

Διαβατήρια

Από 1.1.2006 τα ελληνικά διαβατήρια εκδίδονται αποκλειστικά από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας  με χρήση τεχνολογίας αιχμής, ώστε να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλείας.


Η αρμοδιότητα των Ελληνικών Προξενικών Αρχών  περιορίζεται στην:
-  Παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικών και δακτυλικών αποτυπωμάτων, κατόπιν καθορισμού συνάντησης για την οποία θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Ελληνική Προξενική αρχή, η οποία ευρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο μόνιμης κατοικίας σας στην Αυστραλία.
-  Ασφαλή προώθησή τους προς την Ελληνική Αστυνομία
-  Παραλαβή των διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία
-  Επίδοση των διαβατηρίων στους δικαιούχους


Σημειώνεται ότι  στην Αυστραλία αρμόδιες Προξενικές Αρχές για παραλαβή αιτήσεων για έκδοση ελληνικού διαβατηρίου είναι το Γενικό Προξενείο Μελβούρνης, το Γενικό Προξενείο Σύδνεϋ, το Γενικό Προξενείο Αδελαϊδας, το Προξενείο Πέρθης και το Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Καμπέρρας  (Στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε μέσω της ιστοσελίδας της Πρεσβείας www.mfa.gr/australia)

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΚΛΕΙΣΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣθΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΛΛΩΣ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΗ ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.


Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης της ανωτέρω διαδικασίας υπολογίζεται περίπου στις  4-5 εβδομάδες. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπ’ όψιν ότι τηρείται σειρά προτεραιότητας στα ραντεβού καθώς και ότι δίδεται προτεραιότητα σε αιτούντες που διαθέτουν μόνο Ελληνικό διαβατήριο και επείγονται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω,  ο ενδιαφερόμενος πολίτης θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική αίτηση ικανό διάστημα πριν τη σχεδιαζόμενη αναχώρησή του στο εξωτερικό.


ΠΡΟΣΟΧΗ : Μόνον Έλληνες πολίτες δικαιούνται να αιτηθούν την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου. Αυστραλοί πολίτες ελληνικής καταγωγής που δεν διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια (αποδεικνύεται μέσω της εγγραφής του πολίτη σε δημοτολόγιο στην Ελλάδα) δεν δικαιούνται ελληνικό διαβατήριο.

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις για νέα διαβατήρια ή για ανανέωση διαβατηρίων  υποβάλλονται μόνο αυτοπροσώπως. Για την παραλαβή της εν λόγω αίτησης από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, απαιτείται η κατάθεση όλων ανεξαιρέτως των προβλεπομένων δικαιολογητικών.


Η ημερομηνία έκδοσης των υποβαλλομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι του τελευταίου εξαμήνου.


Τα δικαιολογητικά για τους ανήλικους υποβάλουν οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του εν λόγω ανηλίκου.  Εάν παρίσταται ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται είτε από Ελληνική Προξενική Αρχή στο εξωτερικό,  είτε αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα είτε Αυστραλιανή Δημόσια Αρχή.


2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
α. Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που εκτυπώνεται στην Προξενική Αρχή και στην οποία είναι ενσωματωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει:
- Αν έχει καταδικασθή τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου.
- Αν έχει καταδικασθή τελεσίδικα για αρπαγή, εμπόριο δούλων, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων, ακούσια απαγωγή, σωματεμπορία ή διακίνηση λαθρομεταναστών.
- Αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα.
- Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης.
- Αν είναι ανυπότακτος εξωτερικού.
- Αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
- Αν διαμένει μόνιμα στην αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.
β. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).  Το διαβατήριο αυτό θα επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε και θα προσκομίζεται προς ακύρωση.
γ. Πρόσφατες δύο (2) έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες 4Χ6 εκατοστών (cm) (1,6 × 2,3 ιντσών), συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, σε ανοιχτόχρωμο φόντο, τυπωμένες σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές, η αίτηση θα απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.
Τις εν λόγω φωτογραφίες μπορεί να προμηθευθή ο ενδιαφερόμενος από οποιονδήποτε επαγγελματία φωτογράφο, αρκεί να πληρούνται οι προδιαγραφές που αναφέρονται στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.passport.gov.gr/npc-periexomeno/npc-periexomeno/texnikes-prodiagrafes-fotografias.html
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή.
δ. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (με αριθμό δημοτολογίου).
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει Ελληνικό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, υποβάλλει πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης ή εγγραφής εκδόσεως αρμοδίου Δήμου του Ελληνικού Κράτους (τελευταίου εξαμήνου). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρωτότυπο πιστοποιητικό, η Προξενική Αρχή προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση.
ε. (Μόνο για τους άρρενες 19-45 ετών) Για όσους τελούν υπό αναβολή στράτευσης,  απαιτείται προσκόμιση Πιστοποιητικού Τύπου Β’. Για τους ανυπότακτους εξωτερικού, πρωτότυπη βεβαίωση του στρατολογικού τους γραφείου στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία. Η ημερομηνία των δικαιολογητικών δεν μπορεί να απέχει πέραν των έξη μηνών από την υποβολή τους.
στ. Κατάλογος δικαιολογητικών για διαβατήρια ανηλίκων:
•    Αίτηση (συμπληρώνεται στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή  από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα).
Διευκρινίζεται ότι απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τόσο του ανηλίκου  όσο και του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Εάν παρίσταται ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής  βεβαιώνεται από Ελληνική Προξενική Αρχή στο εξωτερικό, ή αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα
•    Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).  Το διαβατήριο αυτό θα επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε και θα προσκομίζεται προς ακύρωση.
•    Πρόσφατες δύο (2) έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες 4Χ6 εκατοστών (cm) (1,6 × 2,3 ίντσών), συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, σε ανοιχτόχρωμο φόντο, τυπωμένες σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές, η αίτηση θα απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.


Τις εν λόγω φωτογραφίες μπορεί να προμηθευθή ο ενδιαφερόμενος από οποιονδήποτε επαγγελματία φωτογράφο, αρκεί να πληρούνται οι προδιαγραφές που αναφέρονται στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.passport.gov.gr/npc-periexomeno/npc-periexomeno/texnikes-prodiagrafes-fotografias.html
•    Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για ανηλίκους άνω των 12 ετών.  Εάν ο αιτών δεν διαθέτει δελτίο ταυτότητας, υποβάλλει πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως ή εγγραφής του σε ελληνικό δημοτολόγιο (τελευταίου εξαμήνου). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρωτότυπο πιστοποιητικό, η αρμόδια Προξενική Αρχή προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση.
4. Πρόσωπα που τελούν υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση
Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται και η αυτοπρόσωπη παρουσία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη κατά την υποβολή της αίτησης, ενώ υποβάλλεται και θεωρημένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης θέσης υπό επιτροπεία ή δικαστικής συμπαράστασης.
5. Παραλαβή διαβατηρίου
Τα διαβατήρια παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, το οποίο θα φέρει ταυτότητα ή διαβατήριο. Πρόσωπα ασκούντα γονική μέριμνα και νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα πρέπει επίσης να προσκομίσουν σχετική εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Ελληνική Προξενική Αρχή ή από άλλη αρμόδια ελληνική ή αυστραλιανή διοικητική αρχή.
Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόδειξης κατάθεσης δικαιολογητικών. Κατά την παραλαβή των νέων διαβατηρίων, οι αιτούντες θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν το παλαιό τους διαβατήριο προς ακύρωση.                     
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΛΑΣ, τα εκδοθέντα διαβατήρια παραμένουν στην Προξενική Αρχή για 6 μήνες μετά την έκδοσή τους. Εάν μέσα σε αυτό το διάστημα δεν παραληφθούν από τον κάτοχό τους, επιστρέφονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.            
6.Τέλη Διαβατηρίου
Τα τέλη για την έκδοση Ελληνικών διαβατηρίων είναι τα ακόλουθα:
-Διαβατήρια αιτούντων άνω των 14 ετών: 84,40€*
-Διαβατήρια αιτούντων μέχρι 14 ετών: 73,60€*
*Τα τέλη διαβατηρίου καταβάλλονται σε δολάρια Αυστραλίας και υπόκεινται στην μηνιαία ισοτιμία Ευρώ-Δολαρίου Αυστραλίας.
Σημειώνεται ότι όλες οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές στην Αυστραλία δέχονται μόνο μετρητά. Δεν δεχόμαστε πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες ή επιταγές.
7. Απόρριψη διαβατηρίου
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επιστρέφεται στον αιτούντα το ποσό το οποίο κατέβαλε μειωμένο κατά  το αντίστοιχο των 5 Ευρώ, τα οποία παρακρατούνται για να καλύψουν το κόστος αλληλογραφίας.
8. Ανανέωση διαβατηρίου
Είναι δυνατή μόνο εντός έτους πριν τη λήξη του διαβατηρίου, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για ανανέωση νωρίτερα.
9. Κλοπή ή απώλεια διαβατηρίου
Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ισχύοντος διαβατηρίου στην Αυστραλία, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα την πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή καθώς και τις επιτόπιες Αστυνομικές Αρχές.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αμέσως δήλωση στην πλησιέστερη αυστραλιανή Αστυνομική Αρχή λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση την οποία προσκομίζει στην Προξενική Αρχή όπου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο, το χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου.
Η Προξενική Αρχή διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση νέας δήλωσης για απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Όσο διαρκεί η έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών της κλοπής ή της απώλειας δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον αιτούντα. Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης διαβατηρίου προτού παρέλθουν 90 ημέρες από την ημερομηνία δήλωσης της κλοπής/απώλειας στην Προξενική Αρχή.
10. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για την έκδοση ελληνικών διαβατηρίων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την πλησιέστερη Προξενική Αρχή ή να επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας http://www.passport.gov.gr/

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016