Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
greek english
Ελλάδα

Πολιτικές Σχέσεις

Οι ελληνο-βελγικές σχέσεις είναι πολύ υψηλού επιπέδου και καθορίζονται από τη συμμετοχή των δύο χωρών στην E.E. και το ΝΑΤΟ. Οι δύο χώρες έχουν καλή συνεργασία και στο πεδίο της αμοιβαίας υποστήριξης υποψηφιοτήτων σε διεθνείς οργανισμούς.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2013

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0