Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019
greek english

Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Μόνιμος Αντιπρόσωπος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
Πρέσβυς

Γεννήθηκε στην Αθήνα, την 14η Ιουνίου 1956
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:  στην Αθήνα
Ανωτάτη Εκπαίδευση: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών . Μεταπτυχιακές σπουδές στη Στρατηγική και Διεθνείς σχέσεις του Πανεπιστημίου Paris  1  (Departement de Science Politique de la Sorbonne).
Στρατιωτική θητεία Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό,Ιανουάριος  1981- Μάρτιος 1983.
Εξετάσεις στο Δικηγορικό Σύλλογο. Ιούνιος 1983.  Δικηγόρος.
Εξετάσεις για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία. Οκτώβριος 1983
Αποφοίτηση από  τη  Διπλωματική Ακαδημία τον Ιούνιο του 1984.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

1. Από  τον Σεπτέμβριο του 1984 έως τον Ιούνιο του 1985, υπηρέτησε στην Α5 Δ/νση ,Μέσης Ανατολής, Αφρικής και Ινδικής Υποηπείρου.
2. Από τον Ιούνιο του 1985 έως τον Μάιο του 1989, υπηρέτησε στο Γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών κ. Καρόλου Παπούλια.
3. Από   τον Μάιο του 1989 έως τον Οκτώβριο του 1993, υπηρέτησε, ως Πρόξενος, στο Γενικό Προξενείο Παρισίων.
4. Από τον Οκτώβριο του 1993 έως τον Δεκέμβριο του 1995, υπηρέτησε, ως  Γραμματέας Πρεσβείας Α,΄ στην Πρεσβεία Πεκίνου.
5. Από τον Ιανουάριο του 1996 έως τον Σεπτέμβριο του 1999, υπηρέτησε, ως Σύμβουλος Πρεσβείας Β,΄στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ε.Ε.
6. Από  τον Σεπτέμβριο του 1999 έως τον Σεπτέμβριο του 2001, υπηρέτησε, ως Διευθυντής, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.
7. Από  τον Σεπτέμβριο του 2001 έως  τον Σεπτέμβριο του 2005, υπηρέτησε, ως Γενικός Πρόξενος, στο Γενικό Προξενείο Μονάχου.
8. Από  τον Σεπτέμβριο του 2005 έως τον Σεπτέμβριο του 2008 υπηρέτησε, ως Γενικός Πρόξενος, στο Γενικό Προξενείο Ιεροσολύμων. Προήχθη στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ τον Ιούνιο του 2007.
9. Τον Σεπτέμβριο του 2008 , υπηρέτησε  ως  Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Γιάννη Βαληνάκη.
10. Τον Ιανουάριο του 2010, ορίσθηκε  Ειδικός Σύμβουλος, του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών κ. Δημήτρη Δρούτσα.
11. Από  τον Σεπτέμβριο του 2010 υπηρετεί, ως Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ε.Ε.
12. Από τον Οκτώβριο 2015 υπηρετεί, ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ε.Ε. Προήχθη στον βαθμό του Πρέβεως τον Μάρτιο του 2017.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Είναι έγγαμος (όνομα συζύγου Κατερίνα Ηλιοπούλου) και πατέρας τριών παιδιών Ανδρέας-Ηλίας, Μαρία-Ευγενία και Στέφανος.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:  Αγγλική,  Γαλλική,  Ιταλική,  Γερμανική  και  Ισπανική.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:

1. Ομοσπονδιακός Σταυρός της Τιμής σε ταινία,(Bundesverdienstkreuz am Bande)της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, 2. Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Παναγίου Τάφου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων  και 3.  Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος της Ελληνικής Δημοκρατίας.