Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο

Αποστολή/Ρόλος

-Αποστολή της Πρεσβείας είναι η προώθηση των διμερών σχέσεων Ελλάδος – Βελγίου στον πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό, τουριστικό και άλλους τομείς.


-Παράλληλα, εφαρμόζει την χαραχθείσα εξωτερική πολιτική της Ελλάδος και διατυπώνει απόψεις και εισηγήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς της.


-Επίσης, προξενικά καθήκοντα με σκοπό την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής στους ΄Ελληνες πολίτες και ομογενείς.


Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο ιδρύθηκε το 1945. Στεγάζεται από το 2003 σε ιδιόκτητο κτίριο του ελληνικού δημοσίου επί της οδού Petits Carmes 10.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013