Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο

Τμήματα Πρεσβείας

Στο πλαίσιο της Πρεσβείας πέραν του Πολιτικού Τμήματος λειτουργούν Προξενικό Γραφείο, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, το Γραφείο Ναυτιλιακού Ακολούθου Αμβέρσας, Γραφείο Συμβούλου Εκπαίδευσης, καθώς και Γραφείο Τουρισμού.