Κυριακή, 22 Απριλίου 2018
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο

Τμήματα Πρεσβείας

Στο πλαίσιο της Πρεσβείας πέραν του Πολιτικού Τμήματος λειτουργούν Προξενικό Γραφείο, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, το Γραφείο Ναυτιλιακού Ακολούθου Αμβέρσας, Γραφείο Συμβούλου Εκπαίδευσης, καθώς και Γραφείο Τουρισμού.

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0