Σάββατο, 25 Μαΐου 2019
greek english

Εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Επιτροπή Πολιτικής Ασφάλειας

Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄