Τρίτη, 24 Απριλίου 2018
greek english
Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΝΑΤΟ

Τμήματα

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ διαρθρώνεται από το Πολιτικό και το Αμυντικό Τμήμα.

Eπικεφαλής Πολιτικού Τμήματος: κ. Φοίβος-Γεώργιος Αγγελέτος , ΣΠΑ΄
Επικεφαλής Αμυντικού Tμήματος: κα Ευαγγελία Γραμματίκα ΣΠΑ'

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2016

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0