Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019
greek english
Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΝΑΤΟ

Τμήματα

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ διαρθρώνεται από το Πολιτικό και το Αμυντικό Τμήμα.

Eπικεφαλής Πολιτικού Τμήματος: κ. Ευάγγελος Σέκερης, ΠΥΒ΄
Επικεφαλής Αμυντικού Tμήματος: κα Ευαγγελία Γραμματίκα ΣΠΑ'

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2019