Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018
greek english
Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΝΑΤΟ

Τμήματα

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ διαρθρώνεται από το Πολιτικό και το Αμυντικό Τμήμα.

Eπικεφαλής Πολιτικού Τμήματος: κ. Φοίβος-Γεώργιος Αγγελέτος , ΣΠΑ΄
Επικεφαλής Αμυντικού Tμήματος: κα Ευαγγελία Γραμματίκα ΣΠΑ'

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2016