Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019
greek english
Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.
Αρχική arrow Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. arrow Νέα της Μόνιμης Αντιπροσωπείας arrow Διαδικασία αίτησης για πρακτική άσκηση σε ΜΑ ΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Διαδικασία αίτησης για πρακτική άσκηση σε ΜΑ ΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Τετάρτη, 04 Οκτώβριος 2017

Οι φοιτητές ή φοιτήτριες, που θα προταθούν από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού για πρακτική άσκηση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ, θα πρέπει να μας αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση , με κοινοποίηση στη Διπλωματική Ακαδημία ( ):

(α) το βιογραφικό τους σημείωμα,

(β) μια επιστολή, στην οποία θα αναγράφουν την Οργανική Μονάδα που τους ενδιαφέρει να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση (δυνατότητα αναγραφής δύο επιλογών με σειρά προτεραιότητας) και τη χρονική περίοδο που μπορούν να κάνουν την εν λόγω πρακτική (επιλογή ενός τριμήνου),

(γ) μια υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτούνται εγγράφως από κάθε οικονομική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και ότι είναι ασφαλισμένοι για την περίπτωση ατυχήματος στον εργασιακό χώρο,

(δ) συστατική επιστολή ενός τουλάχιστον καθηγητή του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος που φοιτά ο ενδιαφερόμενος, για τις εκτός ERASMUS+ αιτήσεις για πρακτική άσκηση,

Για την επιλογή της Οργανικής Μονάδας και τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούντα (βλ. κριτήρια επιλογής) παρατίθεται πίνακας.

Σημειώνεται ότι μετά την αποστολή των ανωτέρω θα ακολουθήσει συνέντευξη του φοιτητή από τον επικεφαλής της Οργανικής Μονάδας, εφόσον κριθεί ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και υπάρχουν κενές θέσεις για πρακτική άσκηση στην ανωτέρω Οργανική Μονάδα.

Όλοι οι φοιτητές θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο θα ενημερώνονται για την αποδοχή ή μη του αιτήματός τους για πρακτική άσκηση και, στην περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί, θα καλούνται να μας αποστείλουν το προβλεπόμενο ‘’Letter of acceptance’’, για τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.