Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας στις Βρυξέλλες είναι υπεύθυνο για την επικοινωνιακή πολιτική της Πρεσβείας, καθώς και των Μόνιμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ. Αποτελεί τον πρωταρχικό σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των ΜΜΕ που εδρεύουν στις Βρυξέλλες, των διαμορφωτών γνώμης και του ευρύτερου κοινού, ενώ επίσης παρέχει πληροφορίες για θέματα πολιτικής και πολιτιστικής σημασίας, όπως και για ζητήματα πολιτικής που αφορούν την Ελλάδα.

Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας:

- Παρέχει πληροφορίες και απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την ελληνική κυβερνητική πολιτική
- Ανταποκρίνεται σε αιτήματα δημοσιογράφων για παραχώρηση συνεντεύξεων και δηλώσεων από Έλληνες αξιωματούχους
- Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο και διευκολύνει τα ελληνικά ΜΜΕ που εδρεύουν στις Βρυξέλλες
- Χειρίζεται τις άδειες κινηματογράφησης στην Ελλάδα  

Παναγιώτης ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Σύμβουλος Επικοινωνίας
Προϊστάμενος του ΓΤΕ

Δημήτριος ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ
Γραμματέας Επικοινωνίας

Αικατερίνη ΣΠΑΝΟΥ
Γραμματέας Επικοινωνίας

Αναστασία ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Γραμματέας Επικοινωνίας

Αικατερίνη ΔΑΟΥΤΗ
Γραμματέας Επικοινωνίας

Γεωργία ΠΑΤΙΝΙΩΤΟΥ
Διοικητικός Υπάλληλος

Ουρανία ΣΚΟΝΔΡΑ
Διοικητικός Υπάλληλος

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 02 Οκτώβριος 2015

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0