Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο

Γραφείο ΕΟΤ

Επικεφαλής: Ελένη Σκαρβέλη

Δ/νση : GRIEKSE NATIONALE ORGANIZATIE VOOR TOERISME

KERKSTAAT 61, 1017 GC AMSTERDAM, NETHERLANDS
Τηλ.: (0031) 20 6248786
Γενικές πληροφορίες: 0900 2025905
Fax: (0031) 20 6207031

Ε-mail:

URL: http://www.grieksverkeersbureau.nl

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 21 Οκτώβριος 2014

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0