Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018
greek english

Κληρονομικές Υποθέσεις

Κληρονομικά

Τα είδη των διαθηκών που συντάσσονται ή/και κατατίθενται προς φύλαξη ενώπιον των Προξενικών Αρχών είναι τρία:
- ΙΔΙΟΓΡΑΦΗ
- ΔΗΜΟΣΙΑ
- ΜΥΣΤΙΚΗ

Για μια νομικώς ισχυρή διαθήκη, ο διαθέτης θα πρέπει να έχει (και) την ελληνική υπηκοότητα, συνείδηση των πράξεών του και τη νόμιμη ηλικία και να προσκομίσει ενώπιον του Γενικού Προξενείου την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Η ΙΔΙΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΘΗΚΗ δύναται να κατατεθεί προς φύλαξη ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου του Γενικού Προξενείου σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις «περί καταθέσεως εγγράφων».

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο και συντάσσεται ενώπιον του συμβολαιογραφούντος υπαλλήλου και τριών μαρτύρων. Οι μάρτυρες απαγορεύεται να είναι αλλοδαποί και δεν πρέπει να έχουν καμία συγγένεια μεταξύ τους ούτε και με τον διαθέτη.

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ κατά το πρώτο στάδιο συντάσσεται από τον διαθέτη με κατ’ ιδίαν έγγραφο και εν συνεχεία εγχειρίζεται στον συμβολαιογραφούντα Γενικό Πρόξενο της Αρχής, παρουσία τριών μαρτύρων.

Η διαθήκη δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου, μετά τον θάνατο του διαθέτη.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 10 Οκτώβριος 2014

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0