Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018
greek english

Νοσήλια

Θεωρήσεις Νοσηλείων

Οι Έλληνες πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν στο Βέλγιο, οφείλουν, πριν την αναχώρησή τους, να προμηθευτούν από τον ασφαλιστικό τους φορέα την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, η οποία θα καλύψει ενδεχόμενη έκτακτη νοσηλεία τους κατά την διάρκεια της εδώ παραμονής τους.

Για την κάλυψη εξόδων προγραμματισμένης νοσηλείας, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προμηθευτούν από τον ασφαλιστικό τους φορέα το έντυπο Ε112 πριν την αναχώρησή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Προξενικό Γραφείο πραγματοποιεί θεωρήσεις μόνο πρωτότυπων δικαιολογητικών.

Για τους ενδιαφερόμενους που δεν μπορούν να προσέλθουν στο Προξενικό Γραφείο, υπάρχει η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής στην Αρχή μας των εγγράφων προς Θεώρηση. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εσωκλείουν και απαντητικό φάκελο, με αναγραμμένη τη διεύθυνση επιστροφής στην οποία επιθυμούν να παραλάβουν τα Θεωρημένα έγγραφα και με επικολλημένο γραμματόσημο (εφόσον πρόκειται για αποστολή εντός του Βελγίου) ή ταχυδρομικά κουπόνια (εφόσον πρόκειται για αποστολή στην Ελλάδα ή τρίτη χώρα).

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 10 Οκτώβριος 2014

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0