Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018
greek english

Φορολογικά

Για τη διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων, οι Έλληνες του εξωτερικού απευθύνονται, μέσω των Προξενικών Αρχών στο Εξωτερικό και της Ε3 Διεύθυνσης στην Ελλάδα, στο Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού – Τμήμα Εσόδων (Μετσόβου 4, 1ος Όροφος, 106 82, Αθήνα, τηλ: 210 8204631, 210 8204627, 210 8204603, fax: 210 8204630, 210 8204653). Ενδιαφερόμενοι δύνανται επίσης αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για φορολογικά, καθώς και για συνταξιοδοτικά ζητήματα στις ιστοσελίδες www.gsis.gr/ddos και www.ika.gr, αντιστοίχως.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Για τακτοποίηση σχετικών οφειλών προς το Δημόσιο, Ελλήνων και αλλοδαπών πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό, τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται από τις επιμέρους ΔΟΥ στην Ε3 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών και εν συνεχεία διαβιβάζονται στις Αρχές του Εξωτερικού προκειμένου να επιδοθούν στον οφειλέτη.

Σφραγίδα Σύμβασης της Χάγης (Apostille)

Δικαιολογητικά τα οποία έχουν εκδοθεί από τις Βελγικές Αρχές, για την χρήση τους σε Ελληνικές Υπηρεσίες θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της ‘‘Σύμβασης της Χάγης’’ (Apostille), η οποία τίθεται από την Υπηρεσία Επικυρώσεων του Βελγικού Υπουργείου Εξωτερικών (27, Rue des Petits Carmes , 1000 Βρυξέλλες).

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 10 Οκτώβριος 2014

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0