Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018
greek english
Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.
Αρχική arrow Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. arrow Η Ελλάδα στην ΕΕ arrow Ενιαία Αγορά - Τομεακές Πολιτικές

Ενιαία Αγορά - Τομεακές Πολιτικές

Ενιαία Αγορά

Η Ενιαία Αγορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρώπης. Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και οικονομίες κλίμακας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και στην καλύτερη ενσωμάτωσή τους στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (GlobalValueChains), έχει συντελέσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και έχει προσφέρει μεγαλύτερη επιλογή και χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές. Εν τούτοις, πολλές δυνατότητες που προσφέρει παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο το 14% των επιχειρήσεων συναλλάσσεται πέραν των συνόρων, ενώ η μείωση των φραγμών στον τομέα των υπηρεσιών και μόνο θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 230 δις ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ετησίως, που αντιστοιχούν σε επιπλέον αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5% περίπου.

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις να εκμεταλλευθούν στο έπακρον τα οφέλη της ενιαίας αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 28/10/2015 τη νέα Στρατηγική της Ε.Ε. για την Ενιαία Αγορά, στην οποία υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση αναφορικά με την εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς και την προσαρμογή της στις απαιτήσεις της Ψηφιακής Οικονομίας. Η νέα Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά προβλέπει βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση με τη χρήση εργαλείων όπως τα χρηματοδοτικό πρόγραμμα Horizon 2020, το πρόγραμμα της ΕΕ για την Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (COSME) και την Πρωτοβουλία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SΜΕ Ιnitiative), ενώ περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που μειώνουν το κόστος εγγραφής, απλουστεύουν το διοικητικό άχθος και τη νομοθεσία και ενισχύουν την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις μέσω μιας ενιαίας ψηφιακής πύλης εισόδου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών και στη βελτίωση της πρόσβασης στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, Δρομολογείται επίσης νομοθετική πρωτοβουλία για την εισαγωγή ενός «διαβατηρίου υπηρεσιών» δηλαδή ενός κοινού ηλεκτρονικού καταθετηρίου εγγράφων για τους παρόχους υπηρεσιών που θέλουν πρόσβαση σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές ενώ, όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών,θα ενισχυθεί η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, προκειμένουνα ανοίξουν περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που επιζητούν να επεκταθούν διασυνοριακά.

Η χώρα μας θεωρεί ότι η νέα Στρατηγική της Ενιαίας Αγοράς αντιπροσωπεύει μία ευκαιρία για την απελευθέρωση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού της Ενιαίας Αγοράς και θα εργαστεί σταπλαίσια του Συμβουλίου, ώστε να προχωρήσουν οι σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες το ταχύτερο δυνατόν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον κάτωθι σύνδεσμο:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1452511156162&uri=CELEX:52015DC0550Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 03 Μάιος 2017

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0