Κυριακή, 9 Μαΐου 2021
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο

Προξενικό Γραφείο

Το Προξενικό Γραφείο έχει τις εξής αρμοδιότητες:


-Συμβολαιογραφικές πράξεις
-Ληξιαρχικές πράξεις
-Θέματα στρατολογίας
-Θέματα ιθαγένειας
-Αιτήσεις διαβατηρίων
-Επικυρώσεις γνησίου υπογραφής
-Πιστοποιητικά μετοικεσίας
-Πιστοποιητικά μονίμου κατοίκου
-Θεώρηση νοσηλίων
-Μεταφορά σορού


Δ/νση : 6, Rue des Petits Carmes, 1000 Bruxelles
Τηλ.: +32 (0) 2 545 5510
Fax: +32 (0) 2 545 5528
Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 0032-478546101
e-mail: " target="_blank">

Ώρες υποδοχής κοινού:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:30 – 13:30 (τοπική ώρα)
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:30 – 12:30 & 13:30 - 17:00 (τοπική ώρα)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για πληρεξούσια, αίτηση έκδοσης διαβατηρίου, ληξιαρχικά και θέματα ιθαγένειας, στρατολογικά, πιστοποιητικά μετοικεσίας και πιστοποιητικά μονίμου κατοίκου  απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού:  +32 (0) 2 5455510


-Επικεφαλής: Ζαρμπάλης Βασίλειος ΣΠ Α΄ Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄
-Κλεοπάτρα Παππά, Διοικητικός Γραμματεύς, Πληρεξούσια/Πιστοποιητικά
-Γεώργιος Κάτσος, Διοικητικός Γραμματεύς, Διαβατήρια/Ληξιαρχικά/Ιθαγένεια

-Αθηνά Γκρέστα, Διοικητικός Γραμματεύς, Διαβατήρια
-Απόστολος Σιναπλίδης, Κλητήρας, Υποδοχή/Πληροφορίες

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020