Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο

Πολιτικό τμήμα

Το πολιτικό τμήμα της Πρεσβείας παρακολουθεί και αναλύει τις  τρέχουσες εξελίξεις στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική του Βελγίου με σκοπό την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε διαφόρους τομείς.

Επικεφαλής: Διονύσιος Καλαμβρέζος, Πρέσβυς – ΠΥΑ’
Δ/νση: 10, Rue des Petits Carmes, 1000 Bruxelles, Belgium
Τηλ.: +32 (0) 2 5455500
Fax: +32 (0) 2 5455585
Ε-mail:
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-17.00 ∆ιαφ. Ώρας: -1h

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019