Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο

Πολιτικό τμήμα

Το πολιτικό τμήμα της Πρεσβείας παρακολουθεί και αναλύει τις  τρέχουσες εξελίξεις στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική του Βελγίου με σκοπό την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε διαφόρους τομείς.

Επικεφαλής: Ελευθερία Γαλαθιανάκη, Πρέσβυς – ΠΥΑ’
Δ/νση: 10, Rue des Petits Carmes, 1000 Bruxelles, Belgium
Τηλ.: +32 (0) 2 5455500
Fax: +32 (0) 2 5455585
Ε-mail:
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-17.00 ∆ιαφ. Ώρας: -1h

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 02 Σεπτέμβριος 2015

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0